Coronaviruset - information till arbetsplatser

Varje dag går 250 000 personer till jobbet i Castellums lokaler. Det råder för närvarande en stor osäkerhet kring hur arbetsplatser bör agera under Corona-epidemin. Som en av nordens största aktörer inom kontor och arbetsplatser har vi därför sammanställt arbetsplatsspecifik information som olika arbetsplatser kan använda för att hantera och motverka smittspridning.

Läs våra artiklar om hur arbetsplatser kan arbeta förebyggande på vårt nyhetsrum.

Läs vår första artikel om hur arbetsplatser kan arbeta förebyggande.