Årsstämma 2019

VDs anförande från Årsstämman 2019

Se Henrik Saxborns anförande i sin helhet

Årsstämma i Castellum AB (publ) ägde rum torsdagen den 21 mars 2019 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.