Göteborg Huvudkontor

Göteborg Huvudkontor

Medarbetare (A-Ö)

Johansson, Björn

Key account manager Björn Johansson

Elland, Filip

Hållbarhetschef Filip Elland

E. Björklund, Hanna

Key Account Manager Hanna E. Björklund

Sahlin, Hans

Chef Logistik Hans Sahlin

Saxborn, Henrik

Verkställande direktör/CEO Henrik Saxborn

Kylås, Krister

Treasurychef Krister Kylås

Pamp, Kristian

Chef Effektiv förvaltning Kristian Pamp

Månesköld, Kristina

Bolagsjurist Kristina Månesköld

Palm, Lars

Projektledare Lars Palm

Juselius, Louise

Teamledare hyresadministration och redovisning Louise Juselius

Engelbrecht, Malin

Projektchef Strategiska Initiativ Malin Engelbrecht

Danielsson, Ulrika

Ekonomi- och finansdirektör/CFO Ulrika Danielsson

Hultgren, Ulrika

Tf Presschef Ulrika Hultgren

Rydén, Viviann

Teamledare leverantörsreskontra Viviann Rydén