Linköping

Linköping

Medarbetare (A-Ö)

Lindén, Daniel

Projektledare Daniel Lindén

Klasén, Filip

Fastighetsansvarig Filip Klasén

Adolfsson, Helén

Kommersiell förvaltare Helén Adolfsson

Ljung, Jimmy

Fastighetsansvarig Jimmy Ljung

Vrethem, Joakim

Kommersiell förvaltare Joakim Vrethem

Rydeman, Johan

Fastighetsansvarig Johan Rydeman

Bergström, Lars

Kommersiell förvaltare Lars Bergström

Molin, Lise-Lotte

Förvaltningskoordinator Lise-Lotte Molin

Kämpe, Niclas

Fastighetsansvarig Niclas Kämpe

Staf, Per

Uthyrare Per Staf

Lindmark, Peter Linköping

Affärsområdeschef Peter Lindmark

Särnqvist, Peter

Teknisk Förvaltare Peter Särnqvist

Eklöf, Sarah

Kommersiell förvaltare Sarah Eklöf

Malmström, Therese

Projektutvecklare Therese Malmström