Göteborg

Göteborg

Medarbetare (A-Ö)

Björling, Anders

Teknisk chef Anders Björling

Edenlind, Bengt

Fastighetsansvarig Bengt Edenlind

Schwegman, Catarina

Kommersiell förvaltare Catarina Schwegman

Hallenberg, Christian

Teknisk förvaltare Christian Hallenberg

Karlsson, Christian

Fastighetsansvarig Christian Karlsson

Källman, Daniel

Fastighetsansvarig Daniel Källman

Holmdahl, David

Kommersiell förvaltare David Holmdahl

Elisabeth Fräki

Fastighetsansvarig Elisabeth Fräki

Olszaniec, Gregory

Teknisk förvaltare Gregory Olszaniec

Dahlberg, Hannes

Fastighetsansvarig ute Hannes Dahlberg

Lundquist, Hans-Emil

Affärsområdeschef Hans-Emil Lundquist

Sandberg, Helen

Uthyrningschef Helen Sandberg

Hagström, Irén

Uthyrare Irén Hagström

Skiadas, Isabelle

Förvaltningskoordinator Isabelle Skiadas

Engdahl, Jan

Fastighetsansvarig Jan Engdahl

Walting, Jan-Olof

Fastighetsansvarig Jan-Olof Walting

Eriksson, Jeanette

Transaktionsansvarig Jeanette Eriksson

Svennerberg, Johan

Kommersiell förvaltare Johan Svennerberg