Digitalisering

Castellums ambition är att vara branschledande inom digitalisering år 2020 därför etablerades branschens första innovationslabb under 2017. Syftet är proaktivt driva teknologibaserad affärsutveckling och att anpassa utbudet av tjänster efter förändrade förutsättningar. Arbetet har hittills resulterat i lanseringen av en rad tjänster såväl mot Castellums kunder som mot slutkonsument. För närvarande pågår även arbetet med framtagandet av Castellums koncept för co-working.

Att vara branschledare inom digitalisering 2020 – den målsättningen antog Castellum i början av 2017. Bakgrunden är en omvärld i snabb förändring och med Castellums storlek finns både utrymme och möjlighet att driva, experimentera och vara modig i utvecklingsfrågor. Castellum har därför etablerat Sveriges första utvecklingslabb inom fastighetsbranschen, Castellum Next20. Genom att ständigt utmana oss själva kan Castellum tillvarata de innovationsmöjligheter som erbjuds för fastighetsbolag, vilket även skapar förutsättningar för förbättrad effektivitet och lönsamhet. Arbetet skapar också förutsättningar för att utveckla kunderbjudandet.

I innovationslabbet samarbetar Castellum med externa affärsutvecklare men även med start-ups som bidrar med såväl resurser som ny kompetens. Målet med Castellum Next20 är att utveckla Castellum genom digitala innovationer som sätter människan i centrum. Fokus är utveckling av innovativa lösningar som ger underlag till att utveckla såväl kunderbjudanden som Castellums egen verksamhet inom både projektutvecklingsprocessen, löpande förvaltning och drift. Därigenom kan Castellum tidigt identifiera nya idéer och skapa praktiskt genomförbara lösningar som sprids inom hela bolaget.

Engelbrecht, Malin

Projektchef Strategiska Initiativ Engelbrecht, Malin