Göteborg

Göteborg er Sveriges næststørste by med 550.000 indbyggere og næsten dobbelt så mange i Storgöteborg. Erhvervslivet er differentieret med såvel multinationale som små og mellemstore virksomheder. Store globale aktører findes bl.a. i bili-, lægemiddel- og telekommunikationsindustrien. Antallet af udenlandsk ejede virksomheder er næsten firedoblet siden 1990'erne.

Göteborg er en af Europas regioner med mest forskning. Virksomheder i Göteborgregionen investerer hvert år næsten 20 mia. kroner i forskning og udvikling. I Göteborg er der tre forskningsparker, platforme til tværfaglige samarbejder inden for bilindustrien, miljøteknik, IT og biovidenskab.

Göteborg er et logistik knudepunkt midt i den nordiske hovedstadstrekant, som dannes af Stockholm, København og Oslo. Her er Nordens største havn og Sveriges næststørste lufthavn. Infrastrukturen er i løbende udvikling – med en ny bro over floden Götaälv og nye tunneller til både tog- og vejtrafik – hvilket giver mulighed for en omfattende fortætning af bymidten.

Göteborg har to universiteter, Chalmers tekniske universitet og Göteborguniversitetet med i alt 50.000 studerende.

Castellum er den største private ejer og administrator af erhvervsejendomme i Storgöteborg. Selskabets ejendomme ligger bl.a. i Göteborg city og på Lindholmen, samt tæt på de store transitveje. Castellum vokser med nye kontorprojekter i bl.a. den internationale forskerpark på Lindholmen i Göteborg, samt med planlagte logistikprojekteter i Sveriges bedste logistiske beliggenhed nær havnen i Göteborg.