Malmø

Malmø er Sveriges tredjestørste by med 320.000 indbyggere og byen er i hastig vækst. Det er en ung by, hvor næsten halvdelen af befolkningen er under 35 år. En tredjedel af kommunens beboere er født i udlandet, med oprindelse i 177 forskellige lande. Kun New York, London og Washington har en mere forskelligartet befolkning.

Erhvervslivet i Malmø har gennemgået store forandringer i de seneste 25 år. Store industrier – fx Kockums værft – er blevet erstattet af små og mellemstore virksomheder. IT-sektoren vokser og det samme er gældende for antallet af medarbejdere inden for handel. Aldrig tidligere har så mange som nu – 163.000 mennesker – haft deres arbejdsplads i Malmø.

Åbningen af Øresundsbroen i 2000 ændrede forudsætningerne og skabte en fælles arbejdsmarkedsregion sammen med Sjælland på den danske side med i alt 3,9 millioner mennesker. Når Femern Bælt-forbindelsen mellem Tyskland og Danmark åbner vokser regionen til en af Europas største. Her findes også Malmø Universitet, som blev grundlagt i 1998 og i dag har 24.000 studerende.

Malmø gennemgår også en rivende udvikling, hvad angår bybilledet. Castellum er en af de største ejere af erhvervsejendomme i Malmø, blandt andet i forretningsområdet Fosie. Vi har fokus på den bæredygtige bydel Hyllie, hvor Castellum bygger Eminent - Nordens første sundhedscertificerede bygning. Udvidelsen af Västra Hamnen er blevet beskrevet som et kludetæppe af arkitektoniske stilarter samt et forbillede for økologisk tænkning. Det næste udviklingsområde bliver Nyhamnen siden af hovedbanegården, hvor Castellum har gode muligheder for at være med til at skabe fremtidens Malmø. Castellum er en af de største ejere af erhvervsejendomme i Malmø.