Stockholm

Stockholm er en af Europas hurtigst voksende byer, Sveriges hovedstadsregion og økonomiske centrum. I byen bor mere end 2,2 millioner af Sveriges knap 10 millioner indbyggere. Bruttoregionalproduktet (BRP) er det niende højeste i Europa; London har det højeste BRP og Paris ligger på en syvende plads. Af Sveriges samlede befolkningsvækst de næste fem år, forventes knap en tredjedel at ske i Stockholm. Den usædvanlige befolkningsvækst skaber muligheder og udfordringer. Store investeringer til at forbedre infrastrukturen blev gennemført i 90'erne på forskellige vej- og jernbaneprojekter; fx tunnelstrækningen, bytunnellen samt udvidelse af Metro og letbanen. Samtidig er der et stort behov for nye arbejdspladser, nye boliger og nye skoler. Stockholm domineres af servicesektoren. Af samtlige virksomheder i Sverige findes hver fjerde i Stockholm. Blandt nystartede virksomheder er tallet endnu højere, hver tredje, som starter i Stockholmregionen. Både Stockholm Amt og byen har færre arbejdsløse i forhold til arbejdsløshedsprocenten i resten af landet. I Stockholm ligger tre af Sveriges største universiteter med ca. 80.000 studerende og Stockholmregionen har en højere andel af akademikere end resten af landet. Castellum har i Stockholm omkring 100 ejendomme med gode og strategiske beliggenheder; langs de store transitveje, ved kollektive knudepunkter samt midt i city.