Fri parkering i januari

Fastighetsägarna i Kopparlundens Samfällighetsförening har tillsammans med Q-Park beslutat att hjälpa Västerås City och alla västeråsare genom att möjliggöra gratis parkering i Kopparlunden. Detta gäller lördagar och söndagar mellan vecka 1 -- vecka 4 på de grönmarkerade p-platserna på kartan. För mer information, ring ordförande i Samfälligheten, Karl Ternemo, 021-10 54 64.

Aspholmen Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB.

Aspholmen förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Mälardalen.

Genom våra kontor i våra tre marknadsområden Uppsala, Västerås och Örebro har vi stor lokal kännedom och kunskap om marknaden i dessa städer.

Aspholmen har en liten, flexibel och kundnära organisation.

Sammanlagt är vi 57 personer som alla gör allt för att våra hyresgäster ska trivas.

Idag äger vi 121 fastigheter med en sammanlagd yta på 642 000 kvm med ett marknadsvärde på ca 7 300 Mkr.