Nyproduktion i Kopparlunden uthyrt till 95%

Castellum har tecknat avtal med Riksbyggen som väljer att förlägga sitt marknadsområdeskontor i Koppartorget, etapp 2. Sedan tidigare finns även avtal med HiQ och Maximatecc. Den nya kontorsfastigheten, som har adress Varmvalsvägen 13, kommer att vara färdigställd i början av 2017. I och med detta är fastigheten uthyrd till ca 95%. Den genomsnittliga avtalstiden är 6,8 år.

Byggnaden uppförs som miljöbyggnad Silver i 4 plan.

För mer information om projektet, kontakta förvaltaren Max Magnusson 021-10 54 76 eller projektledaren Lennart Rosengren, 021-10 54 73.

Aspholmen Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB.

Aspholmen förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Mälardalen.

Genom våra kontor i våra tre marknadsområden Uppsala, Västerås och Örebro har vi stor lokal kännedom och kunskap om marknaden i dessa städer.

Aspholmen har en liten, flexibel och kundnära organisation.

Sammanlagt är vi 56 personer som alla gör allt för att våra hyresgäster ska trivas.

Idag äger vi 122 fastigheter med en sammanlagd yta på 656 000 kvm med ett marknadsvärde på ca 7 690 Mkr.