Juni

 • Eklandia gör storinvestering i centrala Göteborg

  Eklandia Fastighets AB – dotterbolag till Castellum, ett av börsens största fastighetsbolag – investerar 135 miljoner kronor i en ombyggnation av sin fastighet vid norra delen av Östra Hamngatan i Göteborg.

 • Eklandia tecknar nya hyresavtal i Blenda och summerar till 3 400 kvm uthyrt under juni månad

  Eklandia Fastighets AB, dotterbolag till Castellum AB, har tecknat ytterligare hyresavtal om ca 1 700 kvm i kontorsfastigheten Blenda på Lindholmen. Hyresavtalen är tecknade med bl a Tata Technologies Europe och Mindmancer AB. För ett par veckor sedan kommunicerades att Eklandia hyrt ut 1 700 kvm vilket innebär att 60 procent av ytorna nu är uthyrda i Blenda.

 • Briggen hyr ut till Geodis Wilson Sweden AB

  Briggen hyr ut till Geodis Wilson Sweden AB

 • Briggen säljer tre fastigheter i södra Malmö

  Briggen har sålt tre mindre industri- och kontorsfastigheter i Malmö som en del i företagets portföljförflyttning. Fastigheterna är belägna på Elisedal i södra Malmö. Den totala ytan uppgår till ca 5 250 kvm.

 • Eklandia hyr ut ytterligare 1 700 kvm i Blenda

  Eklandia Fastighets AB, dotterbolag till Castellum AB, har tecknat ytterligare tre hyresavtal om totalt 1 700 kvm i kontorsfastigheten Blenda som är under uppförande mitt i den dynamiska miljön på Lindholmen. Hyresavtalen är tecknade med Mecenat AB, Pay Solutions Sweden AB och Inceptive AB. I och med dessa avtal är nästan hälften av ytorna uthyrda i Blenda.