Briggen säljer tre fastigheter i södra Malmö

Försäljningspriset uppgår till 27 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader, vilket är i linje med senaste värdering.

Köpare är VARIANT Fastighets AB, ett privat och lokalt fastighetsbolag som är inriktat på industri-, lager- och kontorsfastigheter i Malmö och Lund.

Försäljningarna genomfördes som bolagsaffärer och överlämning har skett den 1:a juni 2016. Rådgivare i transaktionen var Navet AB.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Ola Orsmark
VD
Tel: 040-38 37 29
Mail: ola.orsmark@briggen.se

Johan Lindell
Transaktionsansvarig
Tel: 040-38 37 11
Mail: johan.lindell@briggen.se

Briggen är en av de största fastighetsägarna i Öresundsregionen.

Vi förvaltar och utvecklar arbets- och handelsplatser i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn och sköter den dagliga servicen kopplad till arbetsplatserna åt våra kunder.

Öppenhet och nytänkande är viktiga delar i vår strävan att skapa kreativa miljöer för våra kunder och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Briggen ingår i Castellumkoncernen som är en av Sveriges största privata fastighetsägare.

Castellum är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.