Pop-up butiken som hjälper fattiga människor i Östeuropa

I Sam-Hjälp med säte i Jönköping arbetar idag ca 160 volontärer tillsammans med fyra anställda, som är själva navet i allt som händer. Alla lastare, chaufförer, butiksarbetare etc jobbar gratis. Tack vare det stora ideella engagemanget kan hela 98% av skänkta medel gå direkt till mottagarna. Sedan i slutet av november 2017 har Sam-Hjälp fått möjlighet att ha en Pop-up butik i fastigheten Hotellet 8 på väster i centrala Jönköping.

–I november kom ett samtal om vi kunde tänka oss en affärslokal i city. Efter ett visst funderande bestämde vi oss för att satsa. Vi ser det som en stor gåva till oss. Att ha en butik i city har gett oss fantastiska utvecklingsmöjligheter, säger Jörgen Ruther, som är verksamhetsansvarig för SAM-Hjälp.

Castellum har tidigare haft samarbete med föreningen där lagerlokaler har upplåtits för att packa matpaket till fattiga familjer.

–Nu tyckte vi att det var dags att stötta verksamheten lite extra genom att upplåta en vakant butikslokal gratis under fyra månader. I vårt uppdrag som långsiktig aktör och samhällsbyggare ingår att vi ska engagera oss i frågor där vi hjälper utsatta grupper, säger Björn Pellnor, initiativtagare och förvaltare på Castellum i Jönköping.

Butiken i city har blivit ett lyft för verksamheten och under december såldes bl a mycket gåvobevis till matpaket för riktigt utsatta familjer.

–Castellum har gjort det möjligt för oss att träffa nya målgrupper och genom butiken utöka vårt bistånd till fattiga människor i Östeuropa. Nu i början av året exponerar vi våra satsningar på skola och utbildning till de barn som inte har tillräckligt stöd hemifrån, avslutar Jörgen Ruther.