Innovationsfönster startskottet för WeXO

Tisdag 29 maj hölls det Innovationsfönster som blev startskottet för WeXO, den nya samlingsplatsen för IT-utveckling och innovation som Castellum och Visma vill skapa i Växjö. Till dagen hade arrangörerna låtit handplocka ett trettiotal personer för att i workshopform generera idéer till såväl innehåll som utformning av WeXO.

Innovationsfönstret, som arrangerades i samverkan med RISE, blev startskottet för både projektet och arkitekternas uppdrag. Då Castellum och Visma vill att WeXO ska stärka Växjö ur ett större perspektiv bjöds även externa parter in till denna process. Deltagarna bestod förutom arkitektbyråerna som ska utforma huset bl.a. av representanter från Linnéuniversitet, Växjö kommun, besöksbranschen, IT-bolag och entreprenörer.

– Jag är oerhört nöjd med dagen, vi har fått så mycket idéer och tankar som vi kan vidareutveckla och applicera i WeXO. Inte minst fick arkitekterna en riktigt bra grund för sitt uppdrag. Utan tvekan var det blandningen av kompetenser som gav en så bred palett av idéer, säger Jenny Rungegård, Affärsområdeschef Castellum Växjö.

De välrenommerade arkitektbyråerna som ska få ge förslag till utformning av WeXO är Arkitektbolaget, Henning Larsen och Tengbom. Arkitekterna arbetar i s.k. parallella uppdrag, vilket innebär att de tre arkitektbyråerna kommer att få presentera var sitt förslag på utformning av WeXO. Bedömningsgruppen utgörs förutom representanter från Castellum och Visma av bl.a. stadsarkitekt Henrik Wibroe och kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje. Bedömningen görs september/oktober då även en vernissage för allmänheten kommer att hållas.

– Eftersom målsättningen med WeXO är ett hus där nätverkande och idéspridning står i centrum vill vi att hela processen ska spegla detta. Visma avser bli en av många hyresgäster i huset och med WeXO vill vi flytta fram Växjös position som IT-stad, därför känns det helt rätt att vi valde detta upplägg för projektstart, säger Jens Ahlstrand, projektansvarig Visma Spcs.

Om Castellum:

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 82 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

I Växjö äger och förvaltar Castellum 6 fastigheter om sammanlagt 62 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 1 100 miljoner kronor.
Förutom i Växjö finns våra fastigheter på 19 tillväxtorter från Köpenhamn i syd till Sundsvall i norr och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum, Box 3294, 350 53 Växjö| Tel +46 470-727730 | vaxjo@castellum.se