Castellum hälsocertifierar kontor enligt WELL – WeXO i Växjö näst på tur

Castellum har som första fastighetsbolag i Norden börjat certifiera byggnader enligt WELL Building Standard, en ny internationell standard som tar ansvar för människors hälsa och välbefinnande.
Nu kan även Växjö få sin första WELL-certifiering, i form av WeXO, den samlingsplats för digital innovation som Castellum och Visma vill skapa.

– Idag när miljöcertifiering är ett baskrav är det dags för oss att ta nästa steg i form av WELL, där byggnaden blir ett medel för att främja människornas hälsa, välmående och prestation. Eftersom grunden i WeXO är samverkan och utveckling med människan i fokus känns WELL-certifieringen extra självklar just här, säger Jenny Rungegård, affärsområdeschef Castellum Växjö.

Bygger på forskning

WELL-certifieringen bygger på vetenskapliga studier och utgår från sju delar som samtliga påverkar hälsan. Fyra av dessa – luft, vatten, ljus och ljud – uppfylls delvis i dagens nyproducerade fastigheter. Men de tre övriga – kost, motion och välbefinnande – är unika för denna nya certifieringsmetod.

– Medarbetarna är den viktigaste pusselbiten i vår utveckling och tillväxt. Därför är det självklart för oss att bidra aktivt till deras välmående och hälsa. Att byggnaden för vår framtida arbetsplats WELL-certifieras är något vi är både glada och stolta över, säger Jens Ahlstrand, Executive Support Manager på Visma Spcs.

– Det som utmärker en WELL-certifierad byggnad är att alla delar i både bygg och gestaltning uppfyller en mängd olika krav kopplade till vår hälsa, exempelvis får man inte bygga in några material som släpper ut gifter eller emissioner. Men det handlar också om mjuka parametrar som att designen har hämtat inspiration från naturen i form av växter och naturliga material, att gestaltningen ska stimulera till vardagsmotion samt att det ska erbjudas hälsosam kost, säger Charlotte Vikström, kontorsexpert Castellum.

Tre utvalda arkitektbyråer håller just nu på att ta fram förslag på utformningen av WeXO, och WELL-certifieringen ingår i detta uppdrag. Vilken arkitektbyrå som kommer att få det fortsatta uppdraget att utforma WeXO presenteras under oktober.

Castellum vill även miljöcertifiera byggnaden med ambitionen att nå Miljöbyggnad Guld.

Om WeXO

Med WeXO vill Castellum och Visma i samverkan med andra aktörer skapa en plats för kunskapsutbyte. Målsättningen med WeXO är att flytta fram Växjös position som IT-stad, underlätta rekrytering och öka tillväxt. Kontorshuset, som planeras i Företagsstaden I11 i Växjö, kan bli en arbetsplats för 800-1 000 personer och planeras står klart årsskiftet 2020/2021.

Fakta om WELL-certifiering

WELL-certifieringen har utvecklats av The International WELL Building Institute (IWBI), en fristående organisation med säte i New York. IWBI erbjuder certifieringen som utfärdas efter godkännande av tredje part. Läs mer om WELL på wellcertified.com.

Om Castellum

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 84 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.

I Växjö äger och förvaltar Castellum 6 fastigheter om sammanlagt 62 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 1 100 miljoner kronor.

Castellum har under 2017 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum, Box 3294, 350 53 Växjö| Tel +46 470-727730 | vaxjo@castellum.se