Interessentdialog og fokusområder

Castellum har kortlagt og analyseret interessenternes forventninger til selskabets virksomhed for at udvikle og forbedre forretningen.

Castellums højdepunkter inden for bæredygtighed 2017

Castellum gennemførte i 2016 en interessentdialog med kunder, leverandører, medarbejdere, koncernledelse og bestyrelse, som viser, hvilke bæredygtighedsspørgsmål der efter interessenternes opfattelse er vigtigst for Castellum. Resultatet af interessentdialogen fremgår af skabelonen nedenfor.

Resultatet af den gennemførte interessentdialog kombineret med selskabets væsentlighedsanalyse betyder, at Castellum har fokus på følgende fire områder:

  • Planeten
  • Fremtidssikring
  • Trivsel
  • Adfærd

Planeten

Hvordan kan vi ansvarligt og effektivt reducere ressourceanvendelsen og CO2-udledningen, som skaber den globale opvarmning? For at nedsætte Castellums klimapåvirkning skal ressourcerne anvendes effektivt, og andelen af fossilfri energikilder skal øges.

Målsætning
• 15% energibesparelse pr. m2 sammenlignet med 2015
• Netto-nul CO2-udledning frem til 2030
• 100% fossiluafhængige køretøjer frem til 2020
• 1% vandbesparelse pr. år
• 100% ikke-fossil energi frem til 2030


Resultat
• 6% energibesparelse sammenlignet med 2016
• 78% reduktion af CO2-udledningen sammenlignet med 2007
• 34% fossiluafhængige køretøjer
• 4% vandbesparelse

Efficient and effective use of resources (PDF document, 117 kB)

Fremtidssikring

Hvordan udvikler vi en bæredygtig ejendomsportefølje i en verden præget af forandring? Det er vigtigt for Castellum at tilbyde kunder og medarbejdere sunde og sikre arbejdsmiljøer. For at nå dette mål arbejder Castellum bl.a. med miljøvurderinger og anerkendte miljøcertificeringssystemer for ejendommene. Målsætningen er, at samtlige ejendomme skal miljøvurderes. Castellum miljøcertificerer alle nybyggerier og større ombygninger. Når projekterne vedrører kontorer og butikslokaler, skal de i Sverige certificeres i henhold til Miljöbyggnad, niveau Guld. En lavere karakter kan kun godkendes, når der forelægger særlige årsager til, at Guld ikke er opnået. For nye projekter i Danmark gælder mærkningsordningen BREEAM med karakteren Excellent. Castellum har desuden i årets løb videreudviklet koncernens bæredygtighedsprogram i forbindelse med nybyggeri og ombygning.

Future-proofing (PDF document, 99 kB)

Trivsel

Hvordan fremmer vi sundhed, trivsel og produktivitetsforøgelse?

Wellness (PDF document, 155 kB)

Adfærd

Hvordan skaber vi et bedre samfund med øget beskæftigelse og engagement? Castellum har som en af de største svenske ejendomsbesiddere et ansvar for at bidrage til en positiv udvikling af de lokaliteter, hvor Castellum har aktiviteter. Vores ansvar omfatter bl.a. et samarbejde med kommuner, skoler, kunder og kollegaer inden for branchen – og det sker i de ca. 20 byer, hvor Castellum driver forretning.


Social commitment and responsibility (PDF document, 488 kB)