Globale bæredygtighedsmål

På FN´s topmøde i september 2015 vedtog verdens stats- og regeringschefer 17 globale mål. Verdens lande har forpligtet sig til – i perioden fra 1. januar 2016 og frem til 2030 – at lede verden på vej mod en bæredygtig og retfærdig fremtid.