Organisation og regulering af bæredygtighedsarbejdet

Vi har på koncernniveau nedsat en fælles, operativ bæredygtighedsgruppe, som skal styrke arbejdet, udveksle erfaring og overvåge forandringer i den omgivende verden. Herudover findes der et bæredygtighedsforum, som har til formål at involvere udviklingsarbejdet i virksomheden. Dette bæredygtighedsforum består af ansvarlige chefer i kernevirksomheden, HR, kommunikation, projektudvikling, forvaltning, adm. direktører for regionerne, finans og indkøb.

Castellums bæredygtighedsarbejde udføres af engagerede og vidende medarbejdere, og der sker en løbende uddannelse i bæredygtighedsspørgsmål. Castellums medarbejdere uddannes kontinuerligt i bæredygtighedsspørgsmål, og ambitionen er, at alle nye medarbejdere skal gennemgå en introdutionsuddannelse i bæredygtighed.

Dokumenter, som regulerer bæredygtighedsarbejdet

Eksterne regelsæt

 • FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling
 • Global Compact
 • Den svenske aktieselskabslov (Aktiebolagslagen)
 • Den svenske miljølov (Miljöbalken)
 • Den svenske arbejdsmiljølov (Arbetsmiljölagen)
 • Miljøcertificering – Green Building, Miljöbyggnad, BREEAM, LEED
 • Miljøuddannelse
 • ISO 14001
 • Den svenske boligstyrelses regler for byggeri (BBR)
 • Øvrige gældende love og regler

Vigtige interne bestemmelser

 • Bæredygtighedspolitik
 • Adfærdskodeks
 • Adfærdskodeks for leverandører
 • Internt miljøledelsessystem
 • Processer for intern kontrol
 • Øvrige vejledninger

Global Compact

Castellum har underskrevet FN´s Global Compact, som er et initiativ, der har til formål at koordinere spørgsmål om menneskerettigheder, arbejdstagerforhold, miljø og bekæmpelse af korruption. Global Compact omfatter ti principper:

 1. Støtte til og respekt for beskyttelsen af menneskerettigheder på det område, hvor vi kan påvirke.
 2. Sikring af, at vi ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 3. Foreningsfrihed og anerkendelse af retten til kollektiv forhandling.
 4. Afskaffelse af børnearbejde.
 5. Udryddelse af tvangsarbejde.
 6. Afskaffelse af diskrimination.
 7. Støtte til en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 8. Fremme af større miljømæssig ansvarlighed.
 9. Opfordring til at udvikle og sprede miljøvenlige teknologier.
 10. Modarbejdelse af alle former for korruption.