Bestyrelse og koncernledelse

Castellums bestyrelse har det overordnede ansvar for selskabets strategi og organisation. Desuden forvalter bestyrelsen Castellums anliggender på vegne af aktionærerne. Bestyrelsen vælges hvert år af generalforsamlingen. Koncernledelsen har et fælles ansvar for at opfylde koncernens overordnede mål og strategier. Koncernledelsen består af den administrerende direktør, finanschef, investeringsansvarlig, kommunikationsdirektør og de administrerende direktører for de fire regioner.