Koncernledelse

Henrik Saxborn

Administrerende direktør for Castellum AB

Henrik Saxborn

Født i 1964, civilingeniør. Ansat i Castellum siden 2006.

Tidligere stillinger

Lang erfaring fra entreprenørvirksomhed, forvaltning og opkøb af ejendomme, bl.a. som adm. direktør for et forvaltningsselskab. Tidligere formand for CMB Chalmers.

Bestyrelsesposter

Bestyrelsesmedlem i BRIS, EPRA och PSP Swiss Property.

Aktiebeholdning: 76.250

Ulrika Danielsson

Økonomi- og finansdirektør i Castellum AB

Ulrika Danielsson

Født i 1972, civiløkonom. Ansat siden 1998, økonomidirektør siden 2006 og økonomi- og finansdirektør siden 2014.

Tidligere stillinger

Erfaring fra økonomi- og controllerfunktion.

Bestyrelsesposter

Bestyrelsesmedlem i Alligator Bioscience AB (publ), John Mattson AB (publ) and Slättö Förvaltning AB.

Aktiebeholdning: 24.000

Martin Bjöörn

Verkställande Direktör Region Stockholm-Norr

Martin Bjöörn

Född 1976, Civilingenjör. Anställd som verkställande direktör Region Stockholm-Norr i Castellum sedan 2019.

Tidligere stillinger

Lång erfarenhet från chefsbefattningar, uthyrning, utvecklingsprojekt, transaktioner med mera inom den svenska och europeiska fastighetsbranschen. Tidigare bland annat lett Eurocommercials verksamhet i Sverige i 15 år inriktad på köpcentrum och handelsfastigheter och samtidigt ingått i en europeisk internationell ledningsgrupp.

Bestyrelsesposter

-

Aktiebeholdning: 1.750

Per Gawelin

Administrerende direktør for Region Midt i Castellum

Per Gawelin

Født i 1978, gymnasieøkonom. Ansat siden 2006 og adm. direktør i Castellum siden 2018.

Tidligere stillinger

Erfaring fra ejendomsbranchen og ledererfaring som anfører og spiller i fodboldklubben Örebro SK.

Aktiebeholdning: 2.500

Mariette Hilmersson

Administrerende direktør for Region Vest i Castellum

Mariette Hilmersson

Født i 1971, cand.jur. Ansat som adm. direktør i Castellum siden 2018.

Tidligere stillinger

Lang erfaring fra chefstillinger i ejendomsbranchen. Bl.a. adm. direktør i AB Framtiden.

Bestyrelsesposter

Bestyrelsesmedlem Tyréns AB.

Aktiebeholdning: 3.400

Ola Orsmark

Administrerende direktør for Region Øresund i Castellum

Ola Orsmark

Født i 1971, civilingeniør. Ansat som adm. direktør i Castellum siden 2014.

Tidligere stillinger

Lang erfaring fra ejendomsbranchen, senest som forretningsområdechef i Jernhusen.

Bestyrelsesposter

Styrelsemedlem i IDEON Open AB og IDEON AB. Limited partner i Easy Kommanditbolag.

Aktiebeholdning: 6.850

Anna-Karin Nyman

Kommunikationsdirektør

Anna-Karin Nyman

Født i 1983, multimediejournalistik og kønsvidenskab ved Karlstad Universitet. Ansat som kommunikationsdirektør hos Castellum siden 2018.

Tidligere stillinger

Erfaring fra adskillige lederstillinger som kommunikationsdirektør på Jernkontoret, pressechef ved industriministeriet, stabschef ved ministeriet for landdistrikter, politisk ekspert i parlamentet, journalist, redaktør og chefredaktør.

Bestyrelsesposter

Bestyrelsesmedlem Builders

Aktiebeholdning: 150

Helena Dino

HR-direktör

Helena Dino

Född 1967, personalvetare. Anställd som HR-direktör på Castellum sedan maj 2020.

Tidligere stillinger

Lång erfarenhet från olika chefsbefattningar på Volvo Cars och Volvo Ocean Race.

Aktiebeholdning: 0