Forretning og ejendomsportefølje

Castellums forretningsmodel er baseret på investering i og udvikling af erhvervslokaler, som forvaltes i en decentral, kundeorienteret organisation. Castellum har fokus på cashflow og driver sin forretning med lav finansiel risiko.

Castellum ejer 632 ejendomme fordelt på 4,2 mio. m2 kontor- og logistiklokaler i Sverige og i København og Helsinki. Ejendommene befinder sig både centralt i de store byer og i velbeliggende industriområder med gode adgangsforhold og udbygget service. Castellum arbejder langsigtet, og det er en del af vores vækststrategi hele tiden at forædle og udvikle ejendomsporteføljen med investeringer i nybyggeri, tilbygninger og ombygninger og med opkøb. Investeringerne har til formål at forbedre cashflowet og dermed øge ejendommenes værdi. Castellum erhverver løbende nye ejendomme med henblik på udvikling og køber uudnyttede byggerettigheder.

Vores forretning kan opdeles i tre forskellige områder:

Forvaltning

Vi tilbyder en kundenær forvaltning, baseret på forretningsmæssige principper, bæredygtighed og innovation, og hjælper dermed vores kunder med at nå deres forretningsmål.

Projektudvikling

Castellum investerer løbende i den eksisterende portefølje og i udvikling af nye ejendomme, hvilket løfter kvaliteten og gør porteføljen mere bæredygtig og værdifast. Dermed øges også indtjeningsevnen. Desuden skal Castellum være en aktiv aktør, som bidrager til byers udvikling og vækst.

Transaktion

Castellum udvikler kontinuerlig ejendomsporteføljen for at styrke vores stilling som den førende aktør i nordiske vækstbyer.