Ejendomsportefølje

Castellums ejendomsportefølje er koncentreret til vækstregioner i Sverige, København og Helsinki. Erhvervsporteføljen består af 47% kontorer, 23% ejendomme med samfundsfunktioner, 16% lager-/logistiklokaler, 8% butikker og 2% let industri. Ejendommene befinder sig både centralt i de store byer og i velbeliggende industriområder med gode adgangsforhold og udbygget service. De sidste 4% består af projekter og grunde. Castellum har uudnyttede byggerettigheder på ca. 700.000 m2 og igangværende projekter, hvor der stadig udestår en investeringsvolumen på ca. SEK 1,2 mia.

Castellum ejer flest antallet af miljøcertificerede ejendomme blandt svenske børsnoterede ejendomsselskaber og Castellums bygninger er i dag 51% mere energieffektive end den svenske gennemsnittet for lokalerne. Af ejendomsporteføljen er 164 bygninger svarende til 36% af overfladen, certificeret i henhold til Grøn bygning, miljøbygning, BREEAM eller LEED. Certificering fortsætter med yderligere 2% af bestanden.

Castellum investerede i januar-december 2019 samlet for SEK 6.112 mio. (5.292), hvoraf SEK 3.365 mio. (2.455) vedrørte opkøb, og SEK 2.762 (2.837) blev allokeret til nybyggeri, tilbygninger og ombygninger. Efter frasalg og justering på SEK 4.138 mio. (2.265) udgjorde nettoinvesteringen SEK 1.974 mio. (2.657).

Vores ejendomme