Ejendomsportefølje

Castellums ejendomsportefølje er koncentreret til vækstregioner i Sverige, København og Helsinki. Erhvervsporteføljen består af 49% kontorer, 21% ejendomme med samfundsfunktioner, 16% lager-/logistiklokaler, 7% butikker og 2% let industri. Ejendommene befinder sig både centralt i de store byer og i velbeliggende industriområder med gode adgangsforhold og udbygget service. De sidste 5% består af projekter og grunde. Castellum har uudnyttede byggerettigheder på ca. 728.000 m2 og igangværende projekter, hvor der stadig udestår en investeringsvolumen på ca. SEK 1,6 mia.

Castellum ejer det største antal miljøcertificerede ejendomme blandt noterede svenske ejendomsselskaber pr. 31. december 2018, og på denne dato havde Castellum i alt 141 miljøcertificerede bygninger (1.407.000 m2).

Castellum investerede i januar-marts 2019 samlet for SEK 3,295 mio. (734), hvoraf SEK 2.518 mio. (38) vedrørte opkøb, og SEK 777 (696) blev allokeret til nybyggeri, tilbygninger og ombygninger. Efter frasalg og justering på SEK 4.021 mio. (232) udgjorde nettoinvesteringen SEK - 726 mio. (502).

Vores ejendomme