Ejendomsportefølje

Castellums ejendomsportefølje er koncentreret til vækstregioner i Sverige, København og Helsinki. Erhvervsporteføljen består af 47% kontorer, 23% ejendomme med samfundsfunktioner, 15% lager-/logistiklokaler, 8% butikker og 2% let industri. Ejendommene befinder sig både centralt i de store byer og i velbeliggende industriområder med gode adgangsforhold og udbygget service. De sidste 5% består af projekter og grunde. Castellum har uudnyttede byggerettigheder på ca. 786.000 m2 og igangværende projekter, hvor der stadig udestår en investeringsvolumen på ca. SEK 1,6 mia.

Castellum ejer det største antal miljøcertificerede ejendomme blandt noterede svenske ejendomsselskaber pr. 31. december 2018, og på denne dato havde Castellum i alt 141 miljøcertificerede bygninger (1.407.000 m2).

Castellum investerede i 2018 samlet for SEK 5.292 mio. (6.488), hvoraf SEK 2.455 mio. (3.595) vedrørte opkøb, og SEK 2.837 (2.893) blev allokeret til nybyggeri, tilbygninger og ombygninger. Efter frasalg og justering for likvide beholdninger på SEK 2.635 mio. (875) udgjorde nettoinvesteringen SEK 2.657 mio. (5.613).

Vores ejendomme