Kunder

Hver dag går ca. 250.000 mennesker på arbejde i vores ejendomme. Forretninger realiseres, strømme af varer og ydelser optimeres, og der leveres produkter og services i verdensklasse – og det hele sker hos os. Vores decentraliserede organisation giver en god viden om det lokale marked, og samtidig skabes der tætte relationer til kunderne og en grundlæggende forståelse for deres aktiviteter. Alt sammen for at vi kan tilbyde vores kunder skræddersyede løsninger.

Castellums kunder afspejler svensk, dansk og finsk erhvervsliv

Castellums store kontraktportefølje med ca. 5.900 erhvervskontrakter afspejler svensk, dansk og finsk erhvervsliv og dermed den skandinaviske økonomi. Den største enkeltkontrakt udgør ca. 2% af Castellums samlede lejeindtægter. Kontraktporteføljen indeholder en bred risikospredning i forhold til geografi, lokalekategorier, kontraktstørrelse, opsigelsesvarsler og kundebrancher.

Nærhed til kunderne

Castellums organisation er lokalt til stede i ca. 20 byer, hvilket skaber en nærhed til kunderne og giver korte beslutningsveje. Castellums medarbejdere arbejder tæt på markederne, og det giver en naturlig mulighed for at forstå kundernes aktuelle og fremtidige behov. Vi kan dermed tilbyde kunderne lokaler, som opfylder deres behov, og vi yder god personlig service og svarer hurtigt. Som en af de største ejendomsbesiddere på de mange lokale markeder samarbejder Castellum med kommuner og engagerer sig i lokale netværk, f.eks. iværksættermiljøer, så vi som aktiv samfundsudvikler kan tilbyde kunderne attraktive arbejdsmiljøer.

Tilfredse kunder

Gode og langsigtede kundeforhold er en forudsætning for at skabe vækst, og derfor udfører vi regelmæssige målinger. For at vi kan følge op på de gennemførte initiativer og vurdere resultaterne, får vi en gang om året udført en ekstern måling, som munder ud i et kundetilfredshedsindeks. Målingen viser kundernes generelle opfattelse af Castellum og påpeger desuden, hvor godt Castellum lever op til de forskellige delområder: servicevillighed, forretningsforhold, lokaler, ejendomme, ejendomsservice, miljø og information. En stor andel af kunderne, næsten ni ud af ti, svarer, at de gerne anbefaler Castellum som udlejer til andre.

Lindbäcks bygg

For entreprenørvirksomheden Lindbäcks var det beliggenheden, men især muligheden for at skabe et kreativt og unikt miljø, som blev afgørende for valget af lokaler, da virksomheden skulle flytte til noget større. Medarbejderne trives perfekt længst oppe i Castellums ejendom Torsplan 2 – med en fantastisk udsigt over Stockholms hustage.

E.ON prioriterer sundhed og trivsel på arbejdet