E.ON prioriterer sundhed og trivsel på arbejdet

Castellum skal nu udvikle og opføre en ny WELL-certificeret kontorbygning i Nyhamnen i Malmö. Det bliver samtidig E.ON’s fremtidige hovedkontor i Norden. – Byggeriet skal afspejle vores varemærke og være et forbillede for bæredygtighed. Det er samtidig meget vigtigt for os, at mennesker trives og er sunde på arbejde. Derfor appellerer WELL-certificeringen virkelig meget til os, siger Linda Palac, der er adm. direktør for E.ON Fastigheter. Bæredygtighed og digitalisering var to af de afgørende kriterier, da E.ON valgte Castellum som samarbejdspartner og fremtidig udlejer af selskabets nye nordiske hovedkontor.

Netop nu (sidst på efteråret 2018) er projekteringen i fuld gang. Det forventes, at selve anlægsprocessen starter i 2019 og vil stå på i to år, før en af verdens mest bæredygtige arbejdspladser vil være parat til indflytning for de ca. 1.500 medarbejdere i E.ON. Medarbejderne vil blive modtaget på en arbejdsplads ud over det sædvanlige. Og her taler vi ikke kun om bygningens spektakulære udformning. Det er også den velplanlagte oplevelse, som E.ON vil tilbyde i samarbejde med Castellum: Medarbejderne kommer til at trives på deres nye arbejdsplads, nye medarbejdere vil blive tiltrukket, og virksomheden vil virkelig kunne opfylde sit varemærkeløfte – hver eneste dag.

En tydelig vision: Et aktivitetsbaseret kontor med fokus på bæredygtighed

E.ON’s nuværende kontor i Malmø er fordelt over tre forskellige ejendomme, to bygninger på Carl Gustavs väg og en enkelt på Nobelvägen.

- Vi har i lang tid følt, at lokalerne ikke lever op til vores behov, og det er blevet stadig tydeligere, at vi har brug for en kontorbygning under ét tag, som kan være en god ramme for vores forretning og virksomhedskultur og styrke os som en attraktiv arbejdsgiver. Det siger Linda Palac, som også er projektleder for det nye hovedkontor.

Når virksomheden flytter til den nye fælles bygning, vil det samtidig reducere kontorarealet i Malmø med ca. 50%, og hele virksomhedens måde at arbejde på vil overgå til en aktivitetsbaseret arbejdsform, som kræver en helt anden lokaleindretning end i dag. Bygningen vil blive certificeret i henhold til The WELL Building Standard®, som stiller høje krav – ikke alene til bæredygtigheden i selve bygningen, men også til menneskers sundhed og trivsel på arbejdet.

- Vores fremtidige medarbejdere skal blive tiltrukket af kontorlokalerne og føle, at her vil jeg gerne arbejde!

Derfor ønsker E.ON at udvikle et kreativt miljø med mulighed for spontane møder, men også plads til at arbejde for sig selv. Tanken er at tage udgangspunkt i den opgave, som skal løses, og herefter vælge det arbejdsmiljø, som passer bedst. Det åbner mulighed for nye samarbejdsformer. En mere fleksibel kontorindretning betyder også, at det skal være nemmere at lave ændringer med udgangspunkt i andre arbejdsformer og en anden organisation og bemanding. Alle arealer skal kunne udnyttes så effektivt som muligt med flere funktioner.

- Det er vigtigt med et stimulerende miljø, hvor mennesker trives. Ud over de grundlæggende krav til god belysning, lyd og luft ønsker vi også at skabe rare miljøer med mange grønne planter, bæredygtige naturmaterialer og elementer med vand.

Det færdige resultat: En unik bygning med dobbelt glasfacade, store terrasser og 100% genvundet eller vedvarende energi.

Bygningen som helhed vil være udstyret med en dobbelt glasfacade med store vinduer og masser af lysindfald. Flere af etagerne vil blive indrettet med terrasser med naturelementer, så vi kan være i kontakt med naturen. Vi ved, at det stimulerer mennesker og får dem til at trives.

- Vi får en stor og indbydende trappe, som får folk til at bevæge sig – i stedet for at tage elevatoren. Bygningen bliver også indrettet med et fitnesscenter med mulighed for at træne, og der kommer en restaurant.

E.ON ønsker den bedst mulige miljøcertificering med en energiløsning, som er baseret 100% på genvundet eller vedvarende energi.

- Vi skal drage nytte af vores erfaring, og derfor har vi fokus på forskellige energieffektive løsninger med bl.a. en stor solcellepark på taget, som skal drive vores opladestationer i og omkring bygningen. Vi ser også på en energiløsning, ectogrid, som betyder, at vores kontorlokaler skal dele produceret eller overskydende energi/varme med de omkringliggende bygninger.

Et kontor, som skal være et bæredygtigt forbillede for fremtiden

Der er mange WELL-certificerede ejendomme i verden, men ikke så mange, hvor udlejer selv presser aktivt på udviklingen.

- Det føles helt naturligt for os at skabe et bæredygtigt forbillede for fremtiden, som tager hensyn til både mennesker og miljø, og det ligger helt på linje med E.ON’s virksomhed. Derfor synes vi, at WELL er et virkelig spændende koncept, der er som skabt til fremtiden. Eftersom Castellum som svensk ejendomsaktør har samme fokus på bæredygtigheden som os og desuden er kommet længst med WELL, var det helt naturligt for os at vælge virksomheden som vores samarbejdspartner. Det er vores oplevelse, at Castellum er mere åben for at tænke nyt og eksperimentere. De er utroligt gode til at høre, hvad vi gerne vil, og vi opfatter samarbejdet som meget mere end blot at bygge et hus. De vil gerne være på forkant og gøre tingene på en ny måde. Det, synes vi, er spændende, siger Linda Palac.

Nu fortsætter arbejdet med at detaljeprojektere byggeriet i samarbejde med Castellum. Efter den nuværende tidsplan skal huset stå færdigt til indflytning i 2021.

Tre spørgsmål til Axel Carstam, digitaliseringansvarlig i Castellum, Region Øresund

Aktivitetsbaseret kontor – hvilke krav stiller det til digitalisering?

I første omgang stilles der højere krav til, at de digitale systemer er fleksible. De skal let kunne tilpasses, så de støtter organisationens behov for mobilitet, både på og uden for kontoret. Der kommer også mere samspil mellem de forskellige systemer, når man arbejder aktivitetsbaseret. Derfor er det nødvendigt, at alle IT-løsninger er ekstra sikre og robuste.

Hvordan kommer en medarbejder på E.ON’s nye hovedkontor til at arbejde – opkoblet, smart og effektivt?

E.ON har udviklet sit eget digitale koncept – E.ON’s Way of Working – som gør det muligt at arbejde mere smart. Ejendommen bliver eksempelvis udstyret med et sensorsystem, som alt efter arbejdsopgave og personlige præferencer anbefaler medarbejderne at bruge den plads, der er mest hensigtsmæssig til opgaven. Systemet måler løbende arbejdspladsernes udnyttelse og arbejdsmiljøforholdene for at sikre, at lokalerne anvendes smart og effektivt.

Hvordan bliver digitalisering knyttet til bæredygtighed i huset?

Bygningen bliver udstyret med sensorer, som løbende aflæser og styrer energiforbruget og varmesystemet, og det åbner mulighed for en mere fleksibel regulering af forbruget. Denne information er også tilgængelig for alle medarbejdere i E.ON, så de kan se, hvordan deres adfærd påvirker energiforbruget. Systemet hjælper til med at reducere miljøbelastningen, fordi det bliver muligt at arbejde mere effektivt med en kontinuerlig, behovsbaseret vedligeholdelse – til forskel fra det nuværende, mere statiske system, hvor der nogle gange sker en overflødig udskiftning af komponenter.

Tre spørgsmål til Filip Elland, Castellums bæredygtighedschef

E.ON har som målsætning af udvikle et bæredygtigt eksempel for fremtiden. Hvorfor er netop Castellum den rigtige samarbejdspartner?

Castellum har en lang og indgående erfaring med at udvikle bæredygtige arbejdspladser. Vi arbejder hele tiden med bæredygtigheden overalt i vores forretning og ser lønsomheden af det på flere forskellige områder. Frem til i dag har vi certificeret mere end 150 bygninger og gennemførte for nylig Nordens første WELL-certificering.

Hvad vil WELL egentlig sige? Hvordan mærker man som medarbejder forskellen mellem at arbejde i et WELL-certificeret hus og en anden ny, moderne kontorbygning?

Det er inden for ejendomsbranchen almindeligt med forskellige miljøcertificeringer af materialevalg, energianvendelse og andre hårde værdier. WELL er den første certificering, som også tager hensyn til de bløde værdier, som har betydning for trivslen hos de mennesker, som arbejder på kontor. Det drejer sig bl.a. om i højere grad at skabe et miljø med naturligt lys og æstetiske elementer, som giver ro og velvære, og at indrette kontorerne, så det virker stimulerende på bevægelse og aktivitet. Her kan vi nævne spændende trappeopgange, et aktivt udemiljø og adgang til fysisk træning. I dag bruger vi 90% af vores tid indendørs – og en stor del heraf på arbejdspladsen. Vores fysiske og sociale miljø er en af de faktorer, som påvirker vores sundhed og evne til at præstere. Det at vælge det rigtige kontor har derfor stor betydning for at skabe en virksomhed, som har succes.

Hvilken merværdi skaber et langsigtet bæredygtighedsarbejde? Hvordan beregner man det? Kan der sættes kroner og ører på?

Jeg vil gerne vende spørgsmålet om: Hvad sker der, hvis vi ikke gør det? Ud over vores ansvarsforpligtelse og den værdiskabelse, det har for samfundet, planeten og de fremtidige generationer, giver bæredygtighedsarbejdet større konkurrencefordele for Castellum. Et velintegreret bæredygtighedsarbejde bidrager til en bedre forvaltning og en god styring af ejendommene. Og det giver mere tilfredse kunder, engagerede medarbejdere og en forbedret lønsomhed.