SPIRARE SPIRA – ett nytt offentligt konstverk i Kopparlunden

Varmt välkommen till pressvisning den 26 september!
Då är Arijana Kajfes på plats och installationen av verket pågår.
Presentation av konstverket och intervjuer kan bokas mellan kl 14-16.
Kontakt: Linda Wallenberg, tel 0734 24 84 96

Den 28 september invigs det permanenta konstverket SPIRARE SPIRA av Arijana Kajfes med musik på theremin, tal och lunch! Verket är inspirerat av platsen, Kopparlundens historia och Nikola Teslas experiment med elektromagnetism. Beställare av verket och värdar för invigningen är fastighetsbolaget Castellum i Västerås, i samarbete med Kulturstiftelsen ARTY och Västerås konstmuseum.


Invigningen: 28 september kl 12
P
lats: torget vid Kopparlundens Bageri och Restaurang Koppar

Medverkande: konstnär Arijana Kajfes, musiker/kompositör Lars Bröndum, curator/konstkonsult Linda Wallenberg och Castellum i Västerås.

Lunch: föranmälan till anna.ahlnas@castellum.se

Seminarium om två nya offentliga konstverk i Västerås: 27 september kl 18

Plats: Västerås konstmuseum

Medverkande: konstnärerna Arijana Kajfes och Catrin Andersson, samt curator/konstkonsult Linda Wallenberg

SPIRARE SPIRA – om konstverket

I sitt konstverk blickar Arijana Kajfes tillbaka på Kopparlundens historia utan att bli nostalgisk. Med inspiration av Nikola Teslas spiraler av koppar tar Arijana Kajfes avstamp i industrihistorien, men ger också platsen en ny laddning och förstärker dess funktion som mötesplats. SPIRARE SPIRA består av fyra skulpturer; fyra lyktstolpar krönta av varsin spiral i koppar. I mitten av spiralen har en glaskupa med en lampa monterats. Ljuset förändrar platsen även under dygnets mörka timmar. Spirare och spira betyder andning och spiral på latin.

”Att arbeta med det konstnärliga gestaltningsprojektet är ett sätt att förstärka Kopparlundens historiska och samtida betydelse för omvärlden. Samtidigt vill vi förmedla att vi satsar på framtiden – på det som blir framtidens kulturarv”, säger Karl Ternemo, Affärsområdeschef i Västerås.

Arijana Kajfes har valt att behålla grönskan på platsen men vill samtidigt ge den en ny identitet. Spiralerna är både en referens till elektromagnetism och spiralformen som återkommer i naturen runtomkring oss, bland annat i ormbunkar och snäckskal.

”Idémässigt utgick jag från att Svenska Metallverken och ASEA var centrala platser för elkraftens historia och utveckling i Sverige och världen. När jag sökte bland elektricitetens pionjärer blev jag fascinerad av Nikola Teslas idéer om trådlös överföring av el. Jag gjorde en del experiment utifrån hans fantastiska skisser, men det som stannade kvar i själva konstverket var den återkommande formen av kopparspiralerna”, berättar Arijana Kajfes.

Kontakt

Lennart Rosengren, hållbarhetsansvarig/projektledare, Castellum, tel 070 627 06 02 lennart.rosengren@castellum.se

Linda Wallenberg, curator och konstkonsult, Linda Wallenberg konst, tel 0734 24 84 96
wallenberg.linda@gmail.com

Mer information
Om konstnären

Arijana Kajfes är född 1963 i Zagreb, Kroatien, och är utbildad i skulptur på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon bor och arbetar i Stockholm. Arijana Kajfes ställer ut, föreläser och undervisar i Sverige och internationellt. Hon arbetar för närvarande inför en separatutställning på Konstakademin i Stockholm hösten 2018. Från juli till december i år kommer delar av arbetet ske i Paris, där hon nyligen fått ett vistelsestipendium på Cité des Arts. Arijana Kajfes permanenta verk finns i Botkyrka, Gävle, Linköping och Örebro. Hon har bland annat ställt ut på Ars Electronica, Österrike, Centre Pompidou, Frankrike, Kalmar konstmuseum, Kiasma, Finland och Svenska Konstnärernas Förening på Konstnärshuset, Stockholm. Kajfes har även startat en organisation för konstnärliga utbyten EXP (Experiments in Crosscultural Practices) mellan Sverige och Mali, där hon vistas regelbundet.

Om Kopparlunden

Kopparlunden etablerades i slutet av 1800-talet av verksamheterna Nordiska Metallaktiebolaget och ASEA. Sedan nedläggningen av industrierna under slutet av 1900-talet har området öppnats upp och omformats. Idag har verksamheterna i Kopparlunden fokus på innovation och tillväxt med företagspark, skolor och kulturverksamheter.

Om Castellum

Den konstnärliga gestaltningen i Kopparlunden är ett pilotprojekt med offentlig konst för Castellum i Västerås. Projektet initierades i ett samarbete med Västerås konstmuseum och Kulturstiftelsen ARTY. Det är första gången Castellum arbetar med offentlig konst utifrån ett nytt konstprogram och projektet kan bli ett riktmärke för hur framtida gestaltningsprojekt kan komma att se ut.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 76 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och logistik med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter. I Västerås äger och förvaltar Castellum 44 fastigheter om sammanlagt 181’ kvadratmeter till ett värde om cirka 2 miljarder kronor. Fastigheterna finns i 20 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum. Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.