En smag af drømmejobbet

Castellum vil øge unges fremtidige muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet ved at tilbyde lærlingepladser. – Jeg lærer utroligt meget, samtidig med at jeg føler, at jeg gør nytte og bidrager til virksomheden, siger Max Andskär, som er i praktik hos Castellum Säve.

Max Andskär er 23 år og læser på andet år til teknisk forvalter på Fastighetsakademin i Gøteborg. Dette efterår har han sin første såkaldte LIA, læring i arbejde, på Castellum Säve.

– Det er virkelig sjovt og interessant. Jeg trives og får en fantastisk støtte fra både kolleger og chefer, hvilket gør, at jeg udvikler mig og får ny viden, fortæller Max.

Max’ vejleder, Anders Fredriksson, er forretningsområdechef og lufthavnschef på Säve og synes, at det er vigtigt, at lærlingene føler, at deres praktikophold hos Castellum er meningsfuldt og givende.

– Hos Castellum har vi, som et led i vores arbejde med social bæredygtighed, taget en strategisk beslutning om at være en del af den kompetenceøgende mulighed, som det indebærer at tage imod lærlinge. For at skabe forudsætninger for en god og lærerig LIA-periode, har vi udarbejdet en struktureret model, som vi følger, siger Anders.

Som vejleder er det vigtigt, at man er velforberedt og har en plan, når lærlingen møder op. Lærlingen får en specifik opgave, som de kan arbejde selvstændigt med, og som man senere følger op på.

– Jeg har stor tiltro til lærlingesystemet og ser det som win-win for både os og lærlingen. Det er vigtigt at drage nytte af det, som lærlingen har at give, lytte til deres idéer og sørge for, at de bliver en del af teamet. En lærling er ikke en belastning, men en ressource, som giver muligheder. Ved at styre lærlingene i retning af vores profil og mindset kan vi udvikle dem til at blive kommende kolleger, siger Anders.

Säve lufthavn er et unikt udviklingsområde, hvor Castellum planlægger et fleksibelt logistikknudepunkt og testområde med fokus på bæredygtig transport og mobilitet. Her er helikoptervirksomhed til ambulance og politi samt uddannelser og tests til udvikling af el-fly, autonome køretøjer og droneteknik.

– Det er en rigtig spændende praktikplads, og jeg har fået et godt indblik i alle virksomhedsområderne, og hvordan det fungerer med drift og vedligeholdelse. Jeg arbejder med et projekt, hvor jeg gennemgår brandsikringen, men jeg deltager for eksempel også på planlægningsmøder med håndværkere, og lige nu udarbejder jeg udbudsmateriale.

Max ser Castellum som en virksomhed, hvor han gerne vil arbejde i fremtiden.

– Mit drømmejob er at arbejde med ejendomsudvikling, gerne med fokus på effektivisering, energibesparelse og miljøcertificering. Castellum er med helt fremme på miljøområdet, og de har en flad organisation med gode muligheder for at avancere, hvis man vil udvikle sig på sin arbejdsplads, siger Max.