Tryggheten gör comeback i arbetslivet

Tryggheten har fått ett uppsving under pandemin. Det visar Castellums årliga undersökning om Framtidens arbetsliv. Förra året uppgav 37 procent att de kunde tänka sig att arbeta deltid och 26 procent svarade att de kunde tänka sig att bli egenkonsulter. I år svarade enbart 16 procent att de skulle föredra deltid och 17 procent att de föredrog ett liv som egenkonsulter.

Betydligt fler kvinnor än män vill deltidsarbeta. Det ses både i fjolårets och detta års undersökning. I årets undersökning uppgick siffran till 20 procent bland kvinnor, att jämföra med 13 procent bland män. I fjolårets mätning var det betydligt fler som kunde tänka sig deltid, men glappet mellan män och kvinnor lägre – 39 procent av kvinnor och 37 procent av män. Att fler kvinnor än män säger sig föredra att arbeta deltid snarare än heltid, kan bero på att kvinnor i högre grad tar ansvar för hemarbetet.

Färre kvinnor än män vill också bli egenkonsulter – 15 procent jämfört med 18 procent. Kvinnors situation och ekonomi har generellt sett drabbats hårdare av pandemin än mäns. Det kan vara en förklaring till varför kvinnor i större utsträckning än män inte ser det mer riskfyllda livet som egenkonsult som attraktivt. Minskningen i vilja att vara egen eller att vilja arbeta deltid kan bero på att osäkerheten kring den framtida ekonomin blivit större. Viljan till rörelse på arbetsmarknaden har också minskat. Majoriteten (58 procent) tror att de kommer att stanna tre år eller längre på sin nuvarande arbetsplats. (11 procent räknar med att sluta inom ett år och 20 procent tror att de blir kvar mellan ett och två år.) Även detta kan vara ett tecken på trygghetssökande i pandemins tid – förra året var det bara 36 procent som trodde att de skulle vara kvar tre år eller längre på sin nuvarande arbetsplats.

Andelen som har uppgett “vet ej/vill ej uppge” i undersöjningen har minskat från 41 procent till 10 procent i år. En förklaring kan vara att fler har reflekterat över sin arbetssituation under förra årets turbulenta
arbetsmarknad och tar inte sin anställning för given. Detta är även något som Cristina G. Banks, lyfter som en av våra nya förväntningar på arbetsplatsen. Vi förväntar oss ökad trygghet – både fysisk och psykisk.

Vill du veta mer?
Ladda ner rapporten Framtidens Arbetsliv - i kölvattnet av en pandemi