Vi er i nærheden og nærværende

Om os

Castellum er et af markedets største ejendomsselskaber, vi ser styrken i at være store, for det giver tryghed for både vores kunder og vores ejere. Det giver os derudover ressourcer til ikke kun at udvikle vores ejendomme, men også at bidrage til hele byers og regioners udvikling. Samtidig ser vi også styrken i at være små. Muligheden for at være tæt på kunderne, at kende deres forretning og det lokale marked, de korte beslutningsveje og ikke mindst det personlige engagement.

Vi er i nærheden og nærværende

Vores virksomhed er koncentreret om attraktive vækstmarkeder i Sverige og Danmark. Vi udvikler os i takt med nye og eksisterende kunders behov og deltager aktivt i udviklingen af bydele og byer. Vores decentraliserede organisation gør det muligt for os, at have indgående viden og kendskab til hvert lokalt marked, at have nære relationer til kunderne og en stor forståelse for deres virksomhed. Vi ved, at aftaler indgås mellem mennesker, og i dialog med vores kunder udvikler vi skræddersyede løsninger, der øger trivslen, effektiviteten, indtjeningen og arbejdsglæden.

Læs mere om vores strategi

Vi ved, at tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder

Vores dedikerede medarbejdere passer godt på både ejendomme og kunderelationer. Vi er klar til at hjælpe dig, hvor du er, og vi handler med personligt ansvar og hurtige beslutninger. Vores decentraliserede arbejdsfacon skaber forståelse, delagtighed og engagement blandt medarbejderne, hvilket igen skaber trivsel. Vi måler regelmæssigt, hvordan vi opleves som arbejdsgivere, og i 2014 var vores personaletilfredshed NMI (Nöjd Medarbetar Index) 87 på en skala fra 0-100. Vi måler også kundetilfredshed gennem NKI (Kundetilfredshed), så derfor ved vi, at 96 procent af vores kunder gerne ville anbefale os til andre.

Læs mere om vores kunder

Vi tror på bæredygtig udvikling

Arbejdet med bæredygtighed har altid været en naturlig del af Castellums aktiviteter. Vores fokus som ejendomsbesiddere er langsigtet og handler om både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Det handler blandt andet om at anvende ressourcer så effektivt som muligt, at have en god kontrol og gennem miljøklassificerede ejendomsporteføljer at bidrage til udviklingen af de byer, hvor vi er repræsenteret. Vi støtter også unge aktivt ved blandt andet at tilbyde sommerferiejob og lærepladser.

Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed

Vi investerer 3,5 milliarder kroner årligt

Castellum er en langsigtet aktør, og vores økonomiske vækst bygger på, at vi udvikler os i takt med kundernes behov og markedets muligheder. Det kræver, at vi kontinuerligt udvikler vores ejendomsportefølje. Det sker gennem opkøb, nybyggeri, til- og ombygninger, men også gennem salg. Strategien går ud på årligt at investere det, der svarer til 5 procent af ejendomsporteføljens værdi, hvilket i dag svarer til cirka 3,5 milliarder kroner. Det gør os til en virksomhed i vækst og en naturlig udviklingspartner på alle lokale markeder.

Læs mere om vores ejendomsportefølje

Vi skal vokse 10 % om året

Vi har ét tydeligt, økonomisk mål: Hvert år at forbedre administrationsresultatet med 10 procent med lav risikotagning. Vores kontraktportefølje afspejler det svenske erhvervsliv med mange kunder i forskellige brancher. Castellum har i dag 6.500 lejeaftaler, hvor den største kontrakt svarer til ca. 2 procent. Vores belåningsgrad må ikke overstige 55 procent af ejendomsværdien og rentedækningsgraden – som måler administrationsresultatet i forhold til finansielle omkostninger – skal være mindst 200 procent.

Læs mere om Castellums mål og strategi