Medarbejdere

Castellum har ca. 400 medarbejdere. De fleste arbejder med at administrere koncernens ejendomme gennem vores lokale organisationer (forretningsområder), hvor vi har en nærhed til vores kunder, har korte beslutningsveje og kan træffe beslutningerne lokalt. Dette giver efter vores opfattelse de bedste forudsætninger for vækst og en virksomhedskultur, hvor vores medarbejdere kan trives og udvikles. Desuden består Castellum af en stor projektorganisation og har en overordnet koncernstruktur, der omfatter koncernledelsen og funktioner som økonomi og regnskab, finans, jura, HR, kommunikation og IT. Alle disse funktioner er samlet på hovedkontoret i Göteborg.

Arbejde i Castellum

Castellum administrerer koncernens ejendomme gennem lokale organisationer, hvor vi har en nærhed til vores kunder, har korte beslutningsveje og kan træffe beslutningerne lokalt. Hermed skabes gode forudsætninger for vækst og en virksomhedskultur med medarbejdere, som trives og udvikles, og som sætter mennesket i centrum.

Castellums lokale tilstedeværelse skaber forretningsværdi, fordi vi får en viden om kundernes aktiviteter og behov, og fordi vi får et godt kendskab til det lokale ejendoms- og udlejningsmarked med de forandringer og forretningsmuligheder, det giver. Resultatet er korte beslutningsveje – og dermed handlekraft.

Medarbejderne tilbydes desuden udviklende arbejdsopgaver i en flad organisation, hvor kompetenceudvikling og erfaringsudveksling er vigtige kriterier. Der er en tydelig sammenhæng mellem tilfredse medarbejdere, glade kunder og vækst i virksomheden.

I år har vi fået Castellums projektstyrede R&D-funktion på plads. Afdelingen er ansvarlig for at styre koncernens strategiske udviklingsindsats. Det er ambitionen, at der løbende skal lanceres nye projekter inden for R&D – alt efter de aktuelle tendenser – så vi hele tiden har mulighed for at udvikle og vurdere nye idéer.

Samarbejde og erfaringsudveksling

Det er en kontinuerlig proces at skabe øget samarbejde og dermed styrke koncernen. På tværs af regionerne foregår der et fælles udviklingsarbejde og en erfaringsudveksling, som skal gøre de eksisterende kompetencer tilgængelige i hele organisationen. Vi har nedsat fælles udviklingsgrupper, som skal skabe forudsætningerne for stadig mere samarbejde, og grupperne har deltagere fra samtlige regioner. Grupperne drøfter regelmæssigt spørgsmål inden for specifikke områder som udlejning, IT, drift, projektudvikling, bæredygtighed, kommunikation, indkøb og personale. Ud over de permanente udviklingsgrupper har vi også nedsat projektgrupper, som behandler aktuelle spørgsmål. Koncernen stiller et intranet til rådighed, hvor erfaring og viden nemt kan deles mellem medarbejdere i samtlige regioner.

Attraktiv arbejdsgiver

Castellum arbejder med både kompetenceudvikling og motivation på arbejdet for hermed at skabe engagement og trivsel. Den decentrale organisation betyder, at hver enkelte medarbejder har klare ansvarsområder med frihed. Dette virker stimulerende og skaber gode udviklingsmuligheder. Medarbejdersamtaler afholdes med alle ansatte hvert år, så der er mulighed for at sætte mål og følge op og fastlægge behovene for kompetenceudvikling.

Castellum værner om medarbejderne med sundhedstilbud i form af både aktiviteter og økonomisk bidrag til sundhedsfremmende tiltag. Virksomheden tilbyder desuden regelmæssig bedriftssundhedstjeneste og en fordelagtig sygeforsikring for både medarbejdere og deres nærmeste familie. Disse sundhedstilbud har både forebyggende og rehabiliterende sigte og skal sikre, at vores medarbejdere trives. Castellum tilbyder et bonusprogram, som betyder, at hver enkelte medarbejder har mulighed for at få del i de resultatforbedringer, som skabes i hver region.

En dag om året – på Castellumdagen – mødes alle medarbejdere i koncernen for at udvide deres viden, udveksle erfaringer og forbedre følelsen af fællesskab.

Kompetenceudvikling

Castellum tager ansvar for kompetenceudviklingen, både internt og eksternt. Medarbejderne deltager løbende i uddannelse i forhold til den enkeltes arbejdsopgaver. Nyansatte bliver uddannet i bæredygtighedsspørgsmål.

Der blev i 2017 arrangeret en Lederdag for samtlige ledere og nøglepersoner for at rette fokus mod fremtidige temaer og åbne mulighed for at netværke på tværs af regionerne. I 2017 gennemgik samtlige medarbejdere en obligatorisk, webbaseret bæredygtighedsuddannelse. Formålet har været at belyse, hvordan bæredygtighedsarbejdet indvirker på processer i alle led i hele virksomheden, og hvilket ansvar den enkelte medarbejder påtager sig.

Den særlige Castellum-ånd

Vi lancerede i efteråret 2017 den såkaldte Castellum-ånd, som tydeligt definerer, hvad der er unikt hos Castellum, og hvordan vi adskiller os fra vores konkurrenter. Den vejleder os i hverdagen og i forskellige forretningssituationer og beskriver, hvad vi kan forvente af en medarbejder hos Castellum, og hvordan vi skal optræde internt over for hinanden. Det er desuden en markant symbolhandling for det nye Castellum – at alle medarbejdere er enige om et fælles grundsyn, som gennemsyrer alt, hvad vi foretager os.

Personlig

Vores medarbejdere beslutter, hvordan tingene skal gøres – så vi kan få gode og hurtige resultater. Relationer skabes mellem mennesker – ikke mellem virksomheder. Alle medarbejdere er ambassadører for Castellum og har også mandat til at handle. Mangfoldighed gør os bedre, fordi det hjælper os med at se tingene fra forskellige sider.

Passioneret

Det at være passioneret vil sige at stræbe efter at gøre tingene lidt bedre. Hver gang.

Proaktiv

Det at være proaktiv betyder at kunne se behovene og løse dem, inden der opstår problemer. Det handler også om at turde stille spørgsmål og forandre – for at forbedre. At være proaktiv vil sige at være nysgerrig og fremadskuende.

Pålidelig

At være pålidelig vil sige, at man holder sine løfter, siger sin mening, lytter og respekterer andres holdninger. Man husker også at give negative beskeder og tilbyder gode råd, alternativer og løsninger.