Energisparetips

Det er flere måder at gå til værks for at minimere kontorets energiomkostninger og miljøpåvirkning. Her følger nogle enkle tips og tricks til, hvordan I kan spare energi, som ikke kræver ekspertkompetencer inden for drift. I samme forbindelse er det vigtigt at nævne, at det hele ikke behøver gøres én gang. At tage et trin ad gangen og kontinuerligt sænke sit forbrug er en god start.

Trin 1 kan fx være at gå en aftentur rundt på arbejdspladsen og se, hvilket udstyr der er tændt om natten og bruger unødig energi.

Opvarmning - ventilation

 • Hvis der er grund til at ændre driftstiderne for ventilationen i lokalerne, eller hvis der generelt er meget varmt, kan du kontakte din ejendomsansvarlige.
 • Undgå at lufte ud i længere tid, tænk over at gennemtræk om vinteren er en unødvendig omkostning. Prøv stedet at tilpasse temperaturen ved hjælp af radiatoren.
 • Undgå at placere møbler foran radiatorer og blokere dem. Rør heller ikke ved ventilationsanlæggets indstilling. Det kan resultere i en ujævn temperatur.
 • Undgå at tage ekstra el-radiatorer i brug.
 • Brug persienner, gardiner og solafskærmning bevidst for at undgå, at lokalerne opvarmes unødigt. Det kan spare store mængder energi til nedkøling.

VIDSTE DU, AT

For hver grad du sænker temperaturen, mindskes det samlede energiforbrug til varme med ca. 5 %.

Belysning

 • Brug energieffektive lyskilder som fx lavenergipærer og LED og undgå gamle ineffektive glødepærer.
 • Overvej at installere en sensor, der registrerer personers tilstedeværelse, og styr belysningen derefter og/eller alternativt brug tidsstyring. Og hvis der ikke er en sensor, så husk at slukke efter dig!
 • Udskift dine gamle belysningsarmaturer og tilpas belysningen efter den respektive arbejdsplads.

VIDSTE DU, AT

LED-pærer bruger op til 85 % mindre energi end normale glødepærer og holder i op til 20 år.

Arbejdspladser/kontor

 • Sluk computeren, når du går hjem, og aktivér energisparefunktioner, hvor det er muligt.
 • Når der skal købes nyt udstyr, så stil krav til energi- og vandforbrug og vær opmærksom på dette ved købet.
 • Træk opladere ud af stikket, når mobilen er ladet op.
 • Sluk for skærme i stedet for at sætte dem på standby.

VIDSTE DU, AT

Apparater i standby sluger strøm svarende til 2 % af Sveriges årlige elforbrug.

Køkken/vand

 • Hvis du har mistanke om, at dørene på køleskab eller fryser ikke slutter helt tæt, skal du kontakte dine ejendomsansvarlige eller en reparatør.
 • Fyld hele opvaskemaskinen, før du vasker op.
 • Kontakt din ejendomsansvarlige, hvis I har vandhaner eller toiletter, der løber.
 • Undgå en koldere temperatur i køleskab og fryser end nødvendigt.

VIDSTE DU, AT

For hver grads mindskning af køling mindskes energiforbruget 10 % for køleskab og 7 % for fryser.

Kopirum

 • Sluk for printer og andet kontorudstyr, der sluger energi, når arbejdsdagen er ovre.
 • Sæt printeren i energisparende funktion, hvis en sådan findes.
 • Aktivér udskrift på begge sider som standard for at mindske papirmængden.
 • Genbrug dit papir.

VIDSTE DU, AT

Papirfibre kan genbruges op til 7 gange.