Covid-19: Spørgsmål og svar

Den situation vi befinder os i vedrørende Corona-virus, er unik og vi har forståelse for spørgsmål, der opstår som følge af dette. Her har vi forsøgt at samle de mest almindelige spørgsmål og svar vi har modtaget. Tøv ikke med at henvende dig til os via fejlmelding på vores hjemmeside eller dine kontaktpersoner, hvis du har yderligere spørgsmål.

Hvilket beredskab har Castellum for Corona-virus (covid-19)?
Vi følger udviklingen nøje og agerer efter myndighedernes (Sundhedsstyrelsen, regeringen, politiet) anbefalinger. Vi har beredskab til at kunne agere afhængig af, hvad der sker og internt har vi foretaget ændringer, ex opfordres medarbejderne til at arbejde hjemmefra så vidt det er muligt, og vi har en krisegruppe i beredskab.

Hvis vi opdager smitte, vil I så lukke kontoret?
Det er først og fremmest vores lejere som opdager smitten og håndterer dette. Vi agerer i henhold til myndighedernes råd og i samarbejde med vores lejere. Vi som ejendomsselskab har ikke ret til at træffe beslutning om at lukke kontoret.

Vil I sanere lokalerne, hvis der sker et udbrud?
Vi vil sammen med vores lejere beslutte, hvilke tiltag der bør tages. Myndighedernes råd og anbefalinger ligger til grund for hvordan vi vil agere. Vi er naturligvis behjælpelig i forhold til kontakt med myndighederne for at undersøge, hvilke tiltag der bør foretages.

Hvem skal vi henvende os til, hvis vi i en periode ønsker at vores kontor bliver gjort rent oftere?
De fleste lejere har egen rengøringsaftale. I skal derfor i første omgang henvende jer til den virksomhed I har en aftale med. Indgår rengøring som en del af aftalen med Castellum, skal I henvende jer til jeres kontaktperson hos Castellum.

Bliver der oftere gjort rent i fællesområderne, som ex elevatorer og gelændere?
I de tilfælde, det har været muligt, har vi øget rengøringen i ejendomme, der har mange lejere og mange besøgende.

Hvilket ansvar tage I for at forhindre smitte?
Vi følger udviklingen nøje og forbereder os på at kunne håndtere en større smittespredning, blandt andet gennem at danne os overblik over resurser så vi sikre vores ejendommes funktioner. Vi informerer løbende vores medarbejdere, så de kan agere korrekt i situationer, der kan opstå. I vores egen organisation opfordrer vi vores medarbejdere til arbejde hjemme og afholde digitale møder fremfor fysiske.

Vi har besluttet at lukke kontoret og arbejde hjemmefra. Behøver vi har meddele det til nogen og i så fald hvem?
Hvis I har lavere bemanding på jeres kontor i en periode, meddel da gerne dette til jeres kontaktperson på Castellum. Så sørger vi for at justere ex ventilation og varme i den periode I ikke er der, og ser til at alle systemer kommer i gang i god tid inden I vender tilbage til kontoret.

Hvis vi lukker kontoret og arbejder hjemme, vil Castellum så sørge for vagtrunderinger?
Sikkerheden omkring vores lejere og vores ejendomme har stor betydning for os. Meddel os, hvis I planlægger at lukke kontoret, så vi kan sammen se på sikkerhedsbehov.

Hvilket ansvar har I som ejendomsselskab for at forhindre smittespredning?
Coronavirus er klassificeret som en alment farlig og samfunds farlig sygdom. Det indebærer blandt andet at sundhedsfagligt personale kan træffe beslutning omkring karantæne for enkelte personer og Sundhedsstyrelsen om afspærring af et begrænset område. Som ejendomsselskab følge vi deres anbefalinger.

Jeg har hørt, at Castellum har besluttet, at medarbejderne skal arbejde hjemmefra. Hvem skal jeg kontakte i tilfælde af spørgsmål?
En stor del af vores medarbejdere arbejder hjemmefra i det omfang det er muligt, men du er velkommen til at kontakte os som du plejer.

Hvad kan jeg som lejer selv gøre for at mindske smittespredning?

  • Blive hjemme, så vidt det er muligt.
  • Hold afstand
  • Vask/afsprit dine hænder så ofte som muligt.
  • Undgå at røre ved ansigt eller øjne.
  • Host eller nys i ærmet.

Hvordan kommer vi i kontakt med Castellum, hvis vi har spørgsmål om Corona?
Henvend dig i første omgang til ejendommens asset manager, som du finder på vores hjemmeside. Alternativt ring til vores hovednummer 7234 3600, så kan vi oplyse om kontaktperson. Her finder du vores kontaktinfo: http://www.castellum.se/kontakta-oss2/regioner-och-kontor/region-oresund/kopenhamn/