Tendenser inden for kontorudvikling

Charlotte Vikström arbejder med udvikling af vellykkede arbejdspladser. At holde øje og trit med omverdenen er en vigtig del af opgaven, og her præsenterer hun konceptet aktivitetsbaserede arbejdspladser og andre tendenser, der er oppe i tiden.

Hvilke tendenser er vigtige for fremtidens kontorarbejdsmiljøer?

– Først og fremmest er det den mobile og smarte teknik, der gør, at vi ikke længere er bundet til et sted, og at vi hele tiden finder nye måder at arbejde effektivt på. Organisationer er derudover i konstant og stigende grad hurtigere forandring, i takt med at omverdenen stiller nye krav. Vi har også et generationsskifte på arbejdsmarkedet, samtidigt med at vi lægger stor vægt på spørgsmål om bæredygtighed – både økonomiske, miljømæssige og sociale.

Hvordan påvirker den teknologiske udvikling fremtidens kontor?

– I dag kan vi udføre vores arbejde, uanset hvor vi befinder os. Arbejdet er ikke længere lig med otte timer på samme sted, men handler i stedet om at udføre en opgave, og det kan ske hvor og når som helst. Arbejde er noget, men foretager sig – ikke et sted, man befinder sig.

Hvis vi kan udføre vores arbejde hvor som helst, har vi så brug for kontorer?

– Jeg tror ikke, at kontoret kommer til at forsvinde, men jeg tror, at kontorets vigtigste opgave fremover i stedet vil være som mødested, hvor vi kan samles og interagere med andre og skabe vores platform for organisationsudvikling. En stigende grad af arbejdet sker i dag under forskellige former for samarbejde, og her er der brug for plads rent fysisk. Flere og flere arbejdsgivere har også fået øjnene op for kontorets rolle som platform for at opbygge en kultur og et varemærke i organisationen, ikke mindst som et konkurrenceparameter i jagten på de bedste medarbejdere.

Hvad betyder den nye generations indtog på arbejdsmarkedet for arbejdspladsens udvikling?

– Nye generationer kommer til arbejdslivet med kendskab til nye arbejdsmåder og frem for alt nye måder at kommunikere på. Valgfrihed, enkelhed, hurtighed, dobbeltrettet kommunikation, netværk og kompetenceopbygning er en naturlig del af deres hverdag. Jeg selv voksede op i 80’erne og havde længe et stereotypt billede af et kontor. Min familie havde som mange andre et hjemmekontor i gildestuen med skrivebord, hylder og skrivemaskine. Prøv at sammenligne det med den måde forældre i dag sidder i sofaen og besvarer arbejdsmail på mobilen. Det påvirker naturligvis de forventninger, unge i dag har til deres arbejdsplads.

Hvordan påvirker tendenserne Castellums udvikling af kontorløsninger?

– Vores ønske er, at vores lejere skal få succes i vores lejemål. Derfor skal vi turde tænke nyt og langsigtet. For at imødekomme den stigende grad af forandring har vi brug for fleksible kontorløsninger, der leverer, udvikles og hurtigt kan ændres og tilpasses. Den mobile teknik er ensbetydende med, at vi frit kan bevæge os omkring, så vi har mulighed for at skabe kontorer med forskellige miljøer, der på bedst mulige vis understøtter forskellige arbejdsopgaver. Et projekt med kontorudlejning handler om meget mere end lydabsorbenter og skærme. Det handler primært om mennesker, om adfærd, holdninger og drømme. Hos Castellum vil vi gerne være med til at hjælpe vores lejere og i samarbejde se på helheden og hjælpe med at fremtidssikre en investering i et lejemål.

Aktivitetsbaserede arbejdspladser er på stærk fremmarch. Hvad er det?

– Det betyder, at vi indretter arbejdspladsen efter hvor og hvornår medarbejderne vil arbejde på dagen. Vi tager udgangspunkt i de faktiske aktiviteter i arbejdet: telefonsamtaler, møder, fordybende arbejde eller projektarbejde. Herudfra skabes der miljøer, som tilfredsstiller de forskellige behov. Resultatet er ofte en kombination af f.eks. pladser i åbent landskab til aktivt arbejde, stillerum og zoner til mere fordybende arbejde, der kræver koncentration, forskellige typer af mødepladser til samarbejde samt lænestole og sofaer til mere afslappet arbejde.

– På et aktivitetsbaseret kontor har man få eller ingen faste arbejdspladser. Det indebærer, at der er en vis grænse for, hvor mange der er plads til på samme tid og sted. Når man måler belægningsgraden i virksomheder, der producerer tjenester, er den ofte omkring 50 %. Hvis man går bort fra tanken om, at alle skal have deres eget store skrivebord med tilhørende reol, kan man frigøre en hel del plads, hvor der kan indrettes områder til andre former for arbejde.

Hvad er fordelene ved aktivitetsbaserede arbejdspladser?

– Nogle af fordelene er, at en del af arealet kan udnyttes mere effektivt. Den aktivitetsbaserede arbejdsplads er fleksibel og kræver som oftest ingen ombygning for at imødekomme omstruktureringer eller nyansættelser. Det findes flere typer af miljøer end på det traditionelle kontor. Vi mennesker er forskellige, og vi har forskellige behov for at kunne udføre et godt stykke arbejde. Medarbejderens mulighed for frit at vælge mellem forskellige miljøer højner trivslen. At gå fra det personlige til det fælles er et andet parameter, der bidrager til samarbejde og videndeling. På det aktivitetsbaserede kontor er der mange, der slår sig løs og udnytter design, farve og form til at skabe et attraktivt arbejdsmiljø med et udtryk, der profilerer virksomheden, og det finder jeg personligt sjovt og et tegn på en forfriskende ny måde at tænke på.

Hvad er ulemperne ved aktivitetsbaserede arbejdspladser?

I ambitionen om at blande mennesker fra forskellige afdelinger på kontoret er der risiko for, at tidligere fællesskaber splittes ad. Nogle oplever dette som utrygt. Tekniske problemer, der forstyrrer arbejdet er en anden fælde. Og medarbejdere, der har meget papirarbejde, oplever ofte, at det kan tage længere tid at rydde op efter sig hver dag. Omstillingen kan nogle gange være stor, særligt for medarbejdere, der har behov for tryghed og ikke er så vant til forandringer. Det er vigtigt at tage den slags alvorligt og ikke blot ignorere situationen.

Hvilken løsning er den bedste ifølge Castellum?

Jeg er overbevist om, at hver arbejdsplads skal drage af sted på hver deres egen forandringsrejse. Det plejer ikke at være en god idé at skyde genvej og kopiere andres løsninger. Derfor anbefaler jeg aldrig en bestemt løsning. En aktivitetsbaseret løsning er godt for nogle, andre fungerer bedst i kontorer med få personer. Det vi hos Castellum tilbyder vores kunder er kompetencerne og erfaring med forskellige typer af projekter. Vi hjælper til på hele turen og har de ressourcer, der skal til for at gennemføre alle de aktiviteter, der kan være nødvendige for at skabe en vellykket arbejdsplads.