Linköping

Linköping

Staff (A-Z)

Zamora, Angelica

Teknisk förvaltare Angelica Zamora

Lindén, Daniel

Projektledare Daniel Lindén

Klasén, Filip

Fastighetsansvarig Filip Klasén

Ljung, Jimmy

Fastighetsansvarig Jimmy Ljung

Vrethem, Joakim

Kommersiell förvaltare Joakim Vrethem

Rydeman, Johan

Fastighetsansvarig Johan Rydeman

Bergström, Lars

Kommersiell förvaltare Lars Bergström

Molin, Lise-Lotte

Förvaltningskoordinator Lise-Lotte Molin

Petersson, Magnus

Affärsområdeschef Magnus Petersson