Lediga industrier i Stockholm

I Stockholm innehar Castellum lediga industrilokaler men även kombilokaler, det vill säga industrilokalermed kontor. Dessa är belägna i attraktiva industriområden, strategiskt i nära anslutning till de större motorvägslederna och övriga kommunikationer. På denna sida kan du söka efter vilken typ av industrilokal du är intresserad av. Klicka på respektive lokalförslag så får du mer detaljerad information om just den lokalen.

Filter selection

Surface area