Bra att veta om din lokal

Det ska vara enkelt att hyra din lokal hos oss därför har vi här samlat praktisk information som kan vara bra för dig att känna till.

Anpassning av lokalen

Att ha flexibla och effektiva lokaler som passar för din verksamhet kan medföra att lokalen behöver anpassas under tidens lopp. En sådan ombyggnad kräver vårt skriftliga tillstånd.
Kontakta därför i ett tidigt skede din kontaktperson för att diskutera möjligheter, genomförande, materialval och återställningsansvar m.m. Vi kan som hyresvärd ofta hjälpa er med de förändringar ni vill göra.

Underhåll och skötsel av lokalen

Du som hyresgäst ansvarar själv för underhållet inne i din lokal. Som exempel gäller detta golvvård, målning, lampbyten och fönsterputs. Detta regleras i hyresavtalet. Har du frågor eller funderingar kontakta gärna din kontaktperson på Castellum.

Avflytt

Du som avflyttande hyresgäst ska återlämna din lokal i ett godtagbart skick. För att säkerställa att detta sker görs en avflyttningsbesiktning tillsammans med din kontaktperson. Kontakta därför gärna din kontaktperson i ett tidigt skede för mer information kring vad du kan behöva tänka på inför avflytten.

Brandskydd (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är ett ansvar som gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ett systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar, och det kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet.

Eftersom ansvaret ligger på varje företag så bedrivs det systematiska brandskyddsarbetet internt inom ditt företag. Du och ditt företag väljer själv tillvägagångssätt för ert brandskyddsarbete. Ni kan göra detta själva eller ta hjälp av konsulter och andra experter om du känner dig osäker inom området.

Exempel på systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är:

  • Att brandsläckare finns och att de kontrolleras regelbundet
  • Att utrymningsvägar inte är blockerade
  • Att branddörrar hålls stängda
  • Att samtliga vet vilka utrymningsvägar som finns och vilka rutiner som gäller vid brand, finns det gasflaskor som ska föras i säkerhet? Etc.
  • Att utrymnings- och brandövningar bedrivs regelbundet
  • Att det finns en utsedd brandskyddsansvarig på din arbetsplats
  • Att kontroller och åtgärder dokumenteras


Castellum vill tillsammans med dig som hyresgäst visa öppenhet och initiativ i brandskyddsarbetet samt hålla ett nära samarbetet med Räddningstjänsten och andra myndigheter för att snabbt och effektivt kunna utföra säkerhetshöjande åtgärder.