Frågor och svar till följd av det nya coronaviruset

Den situation som vi nu befinner oss i på grund av det nya coronaviruset är unik och vi har stor förståelse för frågor som kan uppkomma i samband med detta. Här samlar vi svaren på de vanligaste frågorna vi får in från våra hyresgäster. Sidan uppdateras löpande.

Vi har svårt att betala vår lokalhyra på grund av corona-effekterna, hur kan Castellum hjälpa till?
Många av våra hyresgäster drabbas av ekonomiska problem till följd av det nya coronaviruset, inte minst de mindre företagen. Vi har redan hjälpt runt 240 hyresgäster till större likviditet genom att övergå till månadsbetalning istället för kvartalshyra i förskott. Vi jobbar också med uppskov och andra hyreslättnader efter en affärsmässig bedömning och kreditprövning. Hör av dig till er kontaktperson hos oss, så tittar vi tillsammans på hur vi kan hjälpa just er.

Hur fungerar regeringens stöd för tillfälliga hyresrabatter?
Som en del i regeringens stödpaket kan vi som fastighetsägare kompenseras i efterhand för halva hyresrabatten (max 25% av den ursprungliga fasta hyran) till våra mest utsatta kunder under perioden 1 april - 30 juni 2020. Det är upp till varje fastighetsägare att besluta om man vill erbjuda hyresrabatter, till vilka hyresgäster och i vilken omfattning. De branscher som är aktuella för hyresrabatter enligt regeringens förslag är sällanköpshandel, hotell, restaurang samt vissa andra verksamheter. Läs hela regeringens lista.

Vad gör Castellum för att stötta samhället just nu?
Vi har erbjudit vården och andra samhällskritiska verksamheter att disponera vakanta lokaler i våra fastigheter. Dessutom stöttar vi barnrättsorganisationen Bris finansiellt för att underlätta deras viktiga arbete. I en kris som denna ökar barns utsatthet och Bris mål är att, med hjälp av det stöd som Castellum och ett antal andra företag ger, kunna hålla sin jourtelefon öppen dygnet runt. I år ger vi även ett extra bidrag till Stadsmissionen, Radiohjälpen, Majblomman och Bris istället för personalens vanliga påskgåva.

Vilken beredskap har Castellum för det nya coronaviruset?
Vi följer utvecklingen noga och agerar efter myndigheternas rekommendationer. Vi har processer, rutiner och medarbetare redo för att fortsätta leverera våra tjänster och förvaltning utan avbrott och har vidtagit en rad olika åtgärder för att minska risken för smitta. Till exempel uppmanas medarbetare att arbeta hemifrån i den mån det går. Läs mer om vad vi gör för att minska risken för smitta.

Om vi upptäcker smitta, kommer ni att stänga vårt kontor då?
Det är i första hand våra hyresgäster som upptäcker smitta och då ansvarar för att hantera situationen. Vi som fastighetsägare har inte rätt att ta beslut om att stänga våra kunders kontor, men agerar myndigheternas inrådan och i samråd med våra hyresgäster.

Vem ska vi vända oss till om vi vill ha städning av vårt kontor oftare under en period framöver?
De allra flesta hyresgäster har egna städavtal. I första hand vänd er till de som ni har städavtal med i dagsläget och se om ni kan utöka avtalet. Om städning ingår i ditt avtal med Castellum så vänd dig till din kontaktperson hos oss.

Städar ni oftare i de allmänna utrymmen, som t.ex. i hissar och ledstänger i trapphus?
Ja, i de fall vi har kunnat har vi ökat städningen i fastigheter som har mycket folk i rörelse.

Vi har bestämt oss för att stänga kontoret och jobba hemifrån i ett par veckor. Behöver vi meddela någon om det och i så fall vem?
Om ni kommer ha lägre bemanning än vanligt på ert kontor så meddela gärna er kontaktperson på Castellum. Då kan vi till exempel justera ventilation och värme den period ni inte är där och se till att alla system kommer igång ordentligt i god tid innan ni är tillbaka.

Om vi stänger kontoret och jobbar hemma, kommer ni ha väktare som ronderar då?
Säkerheten kring våra kunder och fastigheter är av största vikt för oss. Hör av er om ni planerar att stänga kontoret så kan vi tillsammans se vilken typ av skalskydd som finns för fastigheten och om det behöver utökas.

Vilket ansvar har ni som fastighetsägare för att förhindra smittspridning?
Coronaviruset har klassats som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det innebär bland annat att smittskyddsläkare kan besluta om karantän för enskilda personer och Folkhälsomyndigheten om avspärrning av ett begränsat område. Som fastighetsägare följer vi deras rekommendationer.

Jag har hört att Castellums medarbetare jobbar hemifrån. Vem ska vi då kontakta för frågor som rör vår lokal?
En stor del av våra medarbetare jobbar hemifrån i den mån det är möjligt, men ni når oss som vanligt. Vår fastighetsförvaltning har jour dygnet runt och jobbar smart för att undvika smitta mellan oss.

Vad kan vi som hyresgäst göra för att minska smittspridningen?

  • Stanna hemma vid snuva, hosta, halsont, feber eller andra sjukdomssymptom
  • Undvik fysiska möten till förmån för telefon- och videomöten
  • Håll avstånd och tacka nej till handskakningar
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
  • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk


Hur kommer vi i kontakt med Castellum om vi har frågor relaterade till coronaviruset?
Vänd er i första hand till affärsområdeschefen som ansvarar för er fastighet alternativt ring växeln på er ort så blir ni hänvisade till rätt person.
Här hittar du telefonnummer till våra olika kontor