Så hanterar Castellum coronapandemin

Stora delar av Sverige omfattas av nya allmänna råd från myndigheterna för att försöka minska smittspridningen av covid-19. Vi har stor förståelse för frågor som kan uppkomma i samband med detta. Här samlar vi svaren på de vanligaste frågorna vi får in från våra hyresgäster. Sidan uppdateras löpande. Tveka inte att höra av er till oss via felanmälan eller era kontaktpersoner hos oss om ni har ytterligare frågor.

Vilka åtgärder har Castellum vidtagit för att förhindra smittspridning av covid-19 för oss som hyresgäster?
Vi har sedan pandemin utbröt följt utvecklingen noga och agerar efter myndigheternas rekommendationer. Vi har processer, rutiner och medarbetare på plats för att fortsätta leverera våra tjänster och förvaltning utan avbrott och har vidtagit en rad olika åtgärder för att minska risken för smitta.
Vi genomför extra städning i fastigheternas allmänna utrymmen och vår personal respekterar de förhållningsregler som gäller med social distansering och god handhygien vid besök ute i fastigheterna.
Vi uppmanar även våra medarbetare att arbeta hemifrån och ersätta fysiska möten med digitala i den mån det går, och annars stannars hemma vid minsta symptom.

Om vi har ett konstaterat fall i våra lokaler, hur går vi tillväga?
Vid ett konstaterat fall rekommenderar vi att ni kontaktar Folkhälsomyndigheten för råd kring hur ni ska agera. Myndigheten kommer att göra en bedömning gällande vilken risk ni har för smittspridning och ge vidare råd.

Städar ni oftare i de allmänna utrymmen, som t.ex. i hissar och ledstänger i trapphus?
Ja, i de fall vi har kunnat har vi ökat städningen i fastigheter som har mycket folk i rörelse och särskilt på vissa utsatta ställen.

Vi har bestämt oss för att stänga kontoret och jobba hemifrån en tid framöver. Behöver vi meddela någon om det och i så fall vem?
Om ni kommer ha lägre bemanning än vanligt på ert kontor så meddela gärna er kontaktperson på Castellum. Då kan vi till exempel justera ventilation och värme den period ni inte är där och se till att alla system kommer igång ordentligt i god tid innan ni är tillbaka.

Om vi stänger kontoret och jobbar hemma, kommer ni ha väktare som ronderar då?
Säkerheten kring våra kunder och fastigheter är av största vikt för oss. Hör av er om ni planerar att stänga kontoret så kan vi tillsammans se vilken typ av skalskydd som finns för fastigheten.

Vilket ansvar har ni som fastighetsägare för att förhindra smittspridning?
Vi har alla ett ansvar för att förhindra smittspridningen och att vidta de åtgärder som rekommenderas till exempel genom att uppmana vår personal att arbeta hemifrån i möjligaste mån, tillämpa social distansering och att undvika kollektivtrafik. Vi har också utökat städning och hjälp med att sätta upp skyltar.

Vi har svårt att betala vår lokalhyra på grund av corona-effekterna, hur kan Castellum hjälpa till?
Många av våra hyresgäster drabbas av ekonomiska problem till följd av coronaviruset, inte minst de mindre företagen. Olika verksamheter har olika förutsättningar att möta krisen, och vi vill gärna ha en dialog med er för att se om det finns något vi kan göra för att hjälpa till.

Vidtar Castellum några åtgärder för att bidra till samhället utifrån de påfrestningar det utsätts för just nu?
Ja, vi har erbjudit vården och andra samhällskritiska verksamheter att disponera vakanta lokaler i våra fastigheter. Dessutom stöttar vi barnrättsorganisationen Bris finansiellt för att underlätta deras viktiga arbete. I en kris som denna ökar barns utsatthet och Bris mål är att, med hjälp av det stöd som Castellum och ett antal andra företag ger, kunna hålla sin jourtelefon öppen dygnet runt.

Jag har hört att Castellums medarbetare jobbar hemifrån. Vem ska vi då kontakta för frågor som rör vår lokal?
En stor del av våra medarbetare jobbar hemifrån i den mån det är möjligt, men ni når oss precis som vanligt. Vår fastighetsförvaltning har jour dygnet runt och vår personal utför även fortsatt arbete ute i fastigheterna, för att tillgodose era behov samt jobbar smart för att undvika smitta mellan oss. Vi försöker i första hand ta våra möten digitalt.
Hur kommer vi i kontakt med Castellum om vi har frågor relaterade till coronaviruset?
Vänd er i första hand till affärsområdeschefen som ansvarar för er fastighet alternativt ring växeln på er ort så blir ni hänvisade till rätt person.
Här hittar du telefonnummer till våra olika kontor.

Förlängda stödåtgärder för coronadrabbade företag

Regeringen har förlängt flera av de stödåtgärder man införde under 2020 för att mildra effekterna av coronapandemin. Här listar vi några av de stöd du som hyresgäst kan söka.

7 tips för att smittsäkra kontoret

Efter lång tid med distansarbete längtar många till sina arbetsplatser. Men är det okej att jobba på kontoret ibland och hur skyddar man sig mot smitta?