Frågor och svar kring covid-19

Den situation som vi nu befinner oss i kring Corona-viruset är unik och vi har stor förståelse för frågor som kan uppkomma i samband med detta. Här samlar vi svaren på de vanligaste frågorna vi får in. Sidan uppdateras löpande. Tveka inte att höra av dig till oss via felanmälan eller dina kontaktpersoner hos oss om du har ytterligare frågor.

Vidtar Castellum några åtgärder för att bidra till samhället utifrån de påfrestningar det utsätts för just nu?
Ja, vi har erbjudit vården och andra samhällskritiska verksamheter att disponera vakanta lokaler i våra fastigheter. Dessutom stöttar vi Bris, Stadsmissionen och Blodbussen ekonomiskt, för att underlätta att deras viktiga arbete kan hållas igång.

Vilken beredskap har Castellum för Coronaviruset (covid-19)?
Vi följer utvecklingen noga och agerar efter myndigheternas (ex Folkhälsomyndigheten, hälsovården och lokala smittskyddsenheternas) rekommendationer. Vi har beredskap för att agera beroende på vad som händer i frågan och internt har vi vidtagit åtgärder, till exempel uppmanas medarbetare att arbeta hemifrån i den mån det går och vi har krisgrupp i beredskap.

Om vi upptäcker smitta, kommer ni att stänga kontoret då?
Det är i första hand våra kunder/hyresgäster som upptäcker smitta och hanterar detta. Vi agerar enligt myndigheternas inrådan och i samråd med våra hyresgäster. Vi som fastighetsägare har inte rätt att ta beslut om att stänga kontor.

Kommer ni att sanera lokalerna om utbrott sker?
En bedömning kommer att göras, tillsammans med hyresgästen, i varje enskilt fall, om lämpliga åtgärder som bör vidtas. Myndigheternas råd och rekommendationer ligger till grund för hur vi kommer att agera. Vi är givetvis behjälpliga i kontakten med myndigheter för att se vilka åtgärder som behöver vidtas.

Vem ska vi vända oss till om vi vill ha städning av vårt kontor oftare under en period framöver?
De allra flesta hyresgäster har egna städavtal. I första hand vänd er till de som ni har städavtal med i dagsläget och se om ni kan utöka avtalet. Om städning ingår i ditt avtal med Castellum så vänd dig till din kontaktperson hos oss.

Städar ni oftare i de allmänna utrymmen, som t.ex. i hissar och ledstänger i trapphus?
I de fall vi har kunnat har vi utökat städningen i fastigheter där många arbetar och som har många besökare.

Vilket ansvar tar ni för att hindra smitta?
Vi följer utvecklingen noga och förbereder oss för att kunna hantera en större smittspridning, bland annat genom att inleda en inventering av resurser för att säkra våra fastigheters funktioner. Vi informerar vår egen personal så att de kan agera klokt i situationer som kan uppstå. I vår egen organisation uppmanar vi medarbetare att arbeta hemma och undvika fysiska möten till förmån för digitala sådana.

Vi har bestämt oss för att stänga kontoret och jobba hemifrån i ett par veckor. Behöver vi meddela någon om det och i så fall vem?
Om ni kommer ha lägre bemanning på ert kontor så meddela gärna din kontaktperson på Castellum. Då kan vi justera t.ex. ventilation och värme den period ni inte är där och se till att alla system kommer igång ordentligt i god tid innan ni är tillbaka på jobbet.

Om vi stänger kontoret och jobbar hemma, kommer ni ha väktare som ronderar då?
Säkerheten kring våra kunder och fastigheter är av största vikt för oss. Hör av er om ni planerar att stänga ner kontoret så kan vi tillsammans se vilken typ av skalskydd som finns för fastigheten och ifall det behöver utökas.

Vilket ansvar har ni som fastighetsägare för att förhindra smittspridning?
Coronaviruset har klassats som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det innebär bland annat att smittskyddsläkare kan besluta om karantän för enskilda personer och Folkhälsomyndigheten om avspärrning av ett begränsat område. Som fastighetsägare följer vi deras rekommendationer.

Jag hörde att Castellum bestämt att medarbetarna ska jobba hemifrån. Vem ska jag då kontakta för frågor som rör mig lokal?
En stor del av våra medarbetare jobbar hemifrån i den mån det är möjligt, men du når oss som vanligt. Vår fastighetsförvaltning har jour dygnet runt och jobbar smart för att undvika smitta mellan oss.

Vad kan jag som hyresgäst själv göra för att minska smittspridningen?

  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Har du de senaste 14 dagarna varit i områden med smittspridning av covid-19 ber vi dig informera den du ska besöka för att avgöra om du kan delta.
  • Överväg om ett telefonmöte är ett alternativ till ett fysiskt möte.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon, tvätta händerna ofta med tvål och vatten, hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.


Hur kommer vi i kontakt med Castellum om vi har frågor relaterade till Corona?
Vänd dig i första hand till affärsområdeschefen som ansvarar för din fastighet alternativt ring växeln på din ort så blir du hänvisad till rätt person. Här hittar du våra kontaktuppgifter: https://www.castellum.se/kontakta-oss2/