Grönt hyresavtal

Gröna hyresavtal är en samverkansform för hyresgäst och fastighetsägare att tillsammans minska lokalernas miljöpåverkan. Castellum har ett aktivt hållbarhetsarbete med mätbara mål och handlingsplaner, och vi vet att många av våra kunder också har det. Vi är övertygade om att om vi gör gemensam sak i miljöfrågor som rör lokalerna kan vi nå ännu längre än om var och en arbetar med det på var sitt håll.

Hur går det till?

Att teckna ett Grönt hyresavtal går till så att en grön bilaga, som tagits fram av Fastighetsägarna, läggs till det ordinarie hyresavtalet. Bilagan omfattar bland annat områdena information, energianvändning, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

En del av punkterna är fastighetsägarens ansvar, andra är hyresgästens och några är bådas ansvar. En gemensam handlingsplan med konkreta åtgärder tas fram som följs upp regelbundet.

Vad vinner vi?

Investeringen för bägge parter är tid och ambitioner och vinsten är minskad miljöpåverkan, stärkt varumärke och ökad produktivitet. Energieffektiviseringar kan också generera lägre kostnader för el, värme och kyla.

Hur går jag tillväga?

Hör av dig till din kontaktperson hos Castellum.

Det Gröna hyresavtalet är en strukturerad plattform och ett bra hjälpmedel i vårt gemensamma arbete för en bättre miljö.