Halmstad

Halmstads befolkning uppgår till cirka 98 000 personer. Invånarantalet växer snabbt och beräknas till år 2020 ha ökat med cirka 5 000 personer.

Våra lediga lokaler i Halmstad
Våra lediga kontor i Halmstad
Våra lediga lager och logistiklokaler

Den offentliga sektorn är sammantaget en stor arbetsgivare. Ungefär 70 procent av Halmstads arbetstillfällen finns inom service- och tjänstesektorn, med bland en stor och växande handel. Näringslivet är blandat med en majoritet av små och medstora företag. Upplevelseindustrin, där turismen ingår, är en viktig näring och Halmstads befolkningsmängd fördubblas under sommarmånaderna.

Halmstad har ett gynnsamt logistiskt läge och här finns flera speditions- och transportföretag. Motorvägen E6/E20 löper som en pulsåder genom kommunen med Köpenhamn söderut och Göteborg och Oslo norrut. Den dubbelspåriga järnvägen och tunneln genom Hallandsås har förstärkt infrastrukturen. Halmstad hamn, som samverkar med Varbergs hamn, är en av landets modernaste och tar emot oceangående fartyg.

Högskolan i Halmstad med sammanlagt 10 000 studenter är inriktad mot innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Castellum är som ägare och förvaltare av Halmstad högskolas fastigheter den största privata ägaren av högskolefastigheter i Sverige.

Castellum är en betydande aktör inom kommersiella fastigheter i Halmstad med ett fastighetsinnehav som omfattar ca 80 000 kvm, där över hälften av ytorna är koncentrerade till kvarteret runt högskolan, Kvarteret Bærtling. Här äger och förvaltar Castellum nio fastigheter med lokaler som omfattar totalt 45 000 kvm och området domineras av den 22 våningar höga kontorsbyggnaden Trade Center.

Möjligheten att hitta lediga lokaler finns i vårt bestånd som rymmer kontor- och utbildningslokaler men även ytor för tillverkningsindustri, handel och lager.

Våra områden i Halmstad