Offentliggörande av företrädesemmision

Telefonkonferens 2017-02-02

Bokslutskommuniké 2016

Länk till rapporter och presentationer