Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
111,35 SEK 0,03% 3,45 SEK
Högst:
140,20 SEK
Lägst:
90,60 SEK

Bokslutskommuniké januari - december 2022

Kungsleden AB:s bokslutskommuniké för år 2022 är upprättad i syfte att efterleva villkoren i Kungsleden AB:s (publ) obligations- och låneavtal.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, vd Kungsleden, +46 768 55 67 02, jens.andersson@castellum.se

Om Kungsleden
Kungsleden är sedan november 2021 ett dotterbolag till Castellum.


Kungsledens Bokslutskommunike 2022.pdf