Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
111,35 SEK 0,03% 3,45 SEK
Högst:
140,20 SEK
Lägst:
90,60 SEK

Kungsledens årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se/rapporter.

Årsredovisningen kan även beställas via info@kungsleden.se eller på telefon 08-503 052 00.

Väsentliga händelser efter årets slut

Sedan bokslutskommunikén publicerades den 12 februari 2020 så har coronaviruset Covid-19 spridits över världen, vilket nämns i vd-ordet och i årsredovisningen som en väsentlig händelse efter årets utgång.

För mer information, vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se
Magnus Jacobson, ekonomi- och finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 62 | magnus.jacobson@kungsleden.se

Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden | 0708 84 74 69 | anna.trane@kungsleden.se

Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars, 2020 kl. 14:00 CET.

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se