Aktieägare

Castellum är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och hade vid periodens utgång ca 44 400 aktieägare. De tio enskilt största ägarsfärerna bekräftade per den 31 december 2018 framgår i tabellen nedan. Efter företrädes- och apportemissionen uppgår antal utestående Castellum aktier till 273 201 166. Några potentiella aktier (t ex konvertibler) förekommer inte.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq och Millistream.

Aktieägare fördelat per land 2018-12-31