Aktieägare

Castellum är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och hade vid periodens utgång drygt 103 000 aktieägare. De tio enskilt största ägarsfärerna bekräftade per den 31 december 2021 framgår i tabellen nedan. Antal utestående Castellumaktier uppgår till 340 544 (273 201). Några potentiella aktier (t ex konvertibler) förekommer inte.

Läs mer om Castellumaktien i Årsredovisning 2020.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq och Millistream.

Aktieägare fördelat per land 2021-12-31

Castellum-agarfordelning-2021.jpg