Aktieägare

Castellum är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och hade vid periodens utgång ca 85 000 aktieägare. De tio enskilt största ägarsfärerna bekräftade per den 31 december 2020 framgår i tabellen nedan. Antal utestående Castellumaktier uppgår till 277 092 708 (273 201 166). Några potentiella aktier (t ex konvertibler) förekommer inte.

Läs mer om Castellumaktien i Årsredovisning 2020.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq och Millistream.

Aktieägare fördelat per land 2020-12-31