Kungsleden: Kapitalmarknad och grön finansiering

MTN-program

Lansering

2017

Programstorlek

SEK 15 000 000 000 (eller motvärdet därav i EUR eller NOK)

Löptid

Mer än 1 år

Valutor

SEK, EUR, NOK

Gällande lagstiftning

Svensk

Arrangör

Nordea Bank AB (publ)

Anslutna emissionsinstitut

Arctic Securities AS, filial Sverige, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ), Swedbank AB (publ)

Central värdepappersförvarare

Euroclear Sweden AB

Börsnotering

NASDAQ Stockholm AB

Notice avseende Change of Control under Kungsledens MTN program

Ratingutlåtande

Grundprospekt MTN-program

Gröna obligationer

Slutgiltiga villkor lån under MTN