Kungsleden: Regulatoriska pressmeddelanden

Här samlas alla Kungsleden AB:s regulatoriska pressmeddelanden mellan 2017 och 2022.

2022

15 JULI 2022 
Delårsrapport januari - juni 2022

30 JUNI 2022 
Kungsleden Aktiebolag har hållit årsstämma (PDF-dokument, 67 kB)

24 MARS 2022 
Förändringar i ledning och styrelse (PDF-dokument, 34 kB)

16 FEBRUARI 2022 
Bokslutskommuniké januari – december 2021

2021

14 DECEMBER 2021 
Resultatet av Kungsledens återköpserbjudande i samband med ägarförändring (PDF-dokument, 93 kB)

10 DECEMBER 2021 
Beslut om ny styrelse vid extra bolagsstämma i Kungsleden (PDF-dokument, 35 kB)

08 DECEMBER 2021 
VD-skifte efter fullföljt bud från Castellum: Ylva Sarby Westman ny VD för Kungsleden (PDF-dokument, 36 kB)

19 NOVEMBER 2021
Kungsledens ansökan om avnotering har godkänts (PDF-dokument, 150 kB)

19 NOVEMBER 2021 
Kungsleden ansöker om avnotering (PDF-dokument, 153 kB)

15 NOVEMBER 2021 
Kallelse till extra bolagsstämma i Kungsleden (PDF-dokument, 52 kB)

19 OKTOBER 2021 
Delårsrapport januari - september 2021

02 AUGUSTI 2021 
Uttalande från styrelsen för Kungsleden med anledning av Castellums offentliga uppköpserbjudande (PDF-dokument, 177 kB)

07 JULI 2021 
Delårsrapport januari - juni 2021

31 MAJ 2021 
Kungsleden offentliggör uppdaterat grundprospekt för Medium Term Note – program (PDF-dokument, 123 kB)

22 APRIL 2021 
Kungsleden har hållit årsstämma (PDF-dokument, 41 kB)

22 APRIL 2021 
Delårsrapport januari – mars 2021

25 MARS 2021 
Kungsledens års- och hållbarhetsredovisning för 2020  (PDF-dokument, 151 kB)

16 MARS 2021 
Kallelse till årsstämma 2021 i Kungsleden (PDF-dokument, 160 kB)

11 FEBRUARI 2021 
Bokslutskommuniké januari - december 2020

11 FEBRUARI 2021
Nya finansiella mål med fokus på tillväxt för Kungsleden (PDF-dokument, 94 kB)

26 JANUARI 2021 
Valberedningen föreslår omval av Kungsledens samtliga styrelseledamöter samt ny valberedningsinstruktion (PDF-dokument, 33 kB)

2020

19 NOVEMBER 2020 
Styrelsen i Kungsleden beslutar om återköp av egna aktier (PDF-dokument, 35 kB)

21 OKTOBER 2020 
Delårsrapport januari - september 2020

12 OKTOBER 2020 
Beslut om utdelning vid extra bolagsstämma i Kungsleden (PDF-dokument, 51 kB)

09 SEPTEMBER 2020 
Kallelse till extra stämma i Kungsleden avseende återinförande av utdelning för 2019  (PDF-dokument, 60 kB)

03 SEPTEMBER 2020 
Kungsledens styrelse föreslår att utdelningen för 2019 återinförs (PDF-dokument, 91 kB)

08 JULI 2020 
Delårsrapport januari - juni 2020

25 MAJ 2020 
Kungsleden offentliggör uppdaterat grundprospekt för Medium Term Note - program (PDF-dokument, 128 kB)

23 APRIL 2020 
Kungsleden Aktiebolag har hållit årsstämma (PDF-dokument, 65 kB)

23 APRIL 2020 
Delårsrapport januari – mars 2020

17 APRIL 2020 
Ylva Sarby Westman ny CFO på Kungsleden (PDF-dokument, 92 kB)

14 APRIL 2020 
Ändrat förslag till utdelning för 2019 med anledning av Covid-19  (PDF-dokument, 33 kB)

19 MARS 2020 
Kungsledens årsredovisning för 2019

18 MARS 2020 
Magnus Jacobson slutar som CFO på Kungsleden (PDF-dokument, 89 kB)

17 MARS 2020 
Kallelse till årsstämma 2020 i Kungsleden (PDF-dokument, 152 kB)

14 FEBRUARI 2020 
Valberedningen föreslår Fredrik Wirdenius och Jonas Olavi till Kungsledens styrelse (PDF-dokument, 33 kB)

12 FEBRUARI 2020 
Bokslutskommuniké 2019  (PDF-dokument, 121 kB)

2019

23 OKTOBER 2019 
Delårsrapport tredje kvartalet 2019 – Positiv nettouthyrning (PDF-dokument, 182 kB)

10 JULI 2019 
Delårsrapport andra kvartalet 2019 – Förvaltningsresultatet upp med 15 procent (PDF-dokument, 158 kB)

20 JUNI 2019 
Kungsleden höjs till Investment Grade med stabila utsikter av Moody´s (PDF-dokument, 81 kB)

29 MAJ 2019 
Kungsleden offentliggör uppdaterat grundprospekt för Medium Term Note - program (PDF-dokument, 71 kB)

26 APRIL 2019 
Kungsleden Aktiebolag har hållit årsstämma (PDF-dokument, 68 kB)

26 APRIL 2019 
Delårsrapport första kvartalet 2019 – Stark start på 2019  (PDF-dokument, 99 kB)

21 MARS 2019 
Moodys bekräftar positiva utsikter för Kungsleden att uppgraderas till Investment Grade (PDF-dokument, 79 kB)

19 MARS 2019 
Kallelse till årsstämma 2019 i Kungsleden AB (PDF-dokument, 85 kB)

19 MARS 2019 
Kungsledens års- och hållbarhetsredovisning för 2018  (PDF-dokument, 37 kB)

20 FEBRUARI 2019 
Valberedningens förslag till styrelse i Kungsleden AB (PDF-dokument, 103 kB)

14 FEBRUARI 2019 
Bokslutskommuniké 2018 – det starkaste resultatet på 10 år (PDF-dokument, 174 kB)

2018

24 OKTOBER 2018 
Starkt tredje kvartal – förvaltningsresultatet ökar med 14% (PDF-dokument, 642 kB)

11 JULI 2018 
Starkt resultat i jämförbart bestånd – driftnettoökning på 4,5% (PDF-dokument, 556 kB)

28 JUNI 2018 
FÖRÄNDRING I KUNGSLEDENS VALBEREDNING (PDF-dokument, 218 kB)

31 MAJ 2018 
Kungsleden utökar ramen på sitt MTN-program och uppdaterar prospekt (PDF-dokument, 354 kB)

26 APRIL 2018
Kungsleden Aktiebolag har hållit årsstämma (PDF-dokument, 200 kB)

26 APRIL 2018
Ett händelserikt och positivt kvartal (PDF-dokument, 356 kB)

16 APRIL 2018 
Magnus Jacobson ny CFO på Kungsleden (PDF-dokument, 281 kB)

27 MARS 2018 
Kungsledens års- och hållbarhetsredovisning för 2017  (PDF-dokument, 38 kB)

16 MARS 2018 
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2018 I KUNGSLEDEN AB (PDF-dokument, 144 kB)

22 FEBRUARI 2018 
Anders Kvist lämnar sin tjänst som CFO och vice VD för Kungsleden (PDF-dokument, 145 kB)

21 FEBRUARI 2018 
Valberedningens förslag till styrelse i Kungsleden AB (PDF-dokument, 343 kB)

15 FEBRUARI 2018
Nya Kungsleden levererar ett starkt resultat för 2017  (PDF-dokument, 155 kB)

2017

25 OKTOBER 2017
Stark finansiell ställning och Ba1-rating (PDF-dokument, 490 kB)

25 SEPTEMBER 2017
Kungsleden erhåller kreditbetyget "Ba1" med "Positive Outlook" från Moody´s och upprättar ett MTN-program med ett rambelopp om SEK 5 miljarder (PDF-dokument, 490 kB)

12 JULI 2017 
Omvandlingen klar – Kungsleden väl rustat för framtiden

22 JUNI 2017
Kungsleden justerar sitt finansiella mål för belåningsgrad (PDF-dokument, 36 kB)

28 APRIL 2017 
Ändring av antalet aktier och röster i Kungsleden AB (PDF-dokument, 118 kB)

25 APRIL 2017 
Kungsleden Aktiebolag har hållit årsstämma (PDF-dokument, 62 kB)

25 APRIL 2017 
Nyemission i mål – Gott uthyrningsresultat (PDF-dokument, 351 kB)

28 MARS 2017 
Kungsledens års- och hållbarhetsredovisning för 2016  (PDF-dokument, 38 kB)

16 MARS 2017 
Kallelse till årsstämma 2017 i Kungsleden AB (PDF-dokument, 150 kB)

06 MARS 2017 
Kommuniké från extra bolagsstämma i Kungsleden (PDF-dokument, 239 kB)

16 FEBRUARI 2017 
Valberedningens förslag till styrelse i Kungsleden AB (PDF-dokument, 141 kB)

16 FEBRUARI 2017 
Stark nyuthyrning och värdeskapande projekt (PDF-dokument, 156 kB)

02 FEBRUARI 2017 
Kallelse till extra bolagsstämma i Kungsleden AB (PDF-dokument, 156 kB)

26 JANUARI 2017 
Kungsleden skapar tre övergripande förvaltningsområden och rekryterar Ulrica Sjöswärd som fastighetschef för Göteborg/Malmö (PDF-dokument, 271 kB)