2018

Årsstämma i Castellum AB (publ) ägde rum torsdagen den 22 mars 2018 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.