Årsstämma 2019

Årsstämma i Castellum AB (publ) ägde rum torsdagen den 21 mars 2019 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

VDs anförande från Årsstämman 2019  (PDF-dokument, 1.4 MB)

Ordförandens anförande från Årsstämman 2019  (PDF-dokument, 1021 kB)

Protokoll från årsstämman 2019  (PDF-dokument, 1.4 MB)

Kallelse till årsstämma 2019 i Castellum AB (PDF-dokument, 1.4 MB)

Dagordning årsstämma 2019  (PDF-dokument, 528 kB)

Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen (PDF-dokument, 1.1 MB)

Utdelningsförslag och motiverat yttrande avseende föreslagen utdelning (PDF-dokument, 528 kB)

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2019  (PDF-dokument, 790 kB)

Valberedningens förslag till styrelse (PDF-dokument, 539 kB)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (PDF-dokument, 669 kB)

Styrelsens förslag till förnyelse av incitamentsprogram för ledande befattningshavare (PDF-dokument, 542 kB)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (PDF-dokument, 213 kB)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (PDF-dokument, 289 kB)

Motiverat yttrande avseende styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (PDF-dokument, 229 kB)

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare (PDF-dokument, 458 kB)

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare (PDF-dokument, 13 kB)