Årsstämma 2020

Castellums årsstämma hålls torsdagen den 19 mars 2020 kl 17:00 RunAn, Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Inregistreringen till stämman börjar kl. 16:30.

Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd har Castellum, i anledning av Covid-19 (corona), beslutat att förändra arrangemanget runt sin planerade årsstämma. I enlighet med pressmeddelande som gick ut torsdag 12 mars 2020 är tid för inregistrering därför ändrad till 16.30, och fram till inregistrering ombedes aktieägare vänligen vänta utomhus. Vidare kommer inte någon förtäring eller dryck att erbjudas. För ytterligare information om åtgärder som vidtas i anledning av coronaviruset, se pressmeddelandet.

I syfte att korta tiden för årsstämman och därigenom minska risken för spridning av coronaviruset har Castellum beslutat att styrelseordförandes och vd:s anföranden inte framförs på årsstämman. Dessa har istället filmats i förväg, och finns tillgängliga nedan för aktieägarna samt övriga intresserade.

16:36 minuter

Charlotte Strömberg, Styrelseordförande

Filmens innehåll i PDF-format (PDF-dokument, 8.7 MB)

15:08 minuter

Henrik Saxborn, VD

Filmens innehåll i PDF-format (PDF-dokument, 8.7 MB)

Dokument

Protokoll från årsstämman 2020.PDF (PDF-dokument, 1.4 MB)

Kallelse till årsstämma 2020 i Castellum AB.pdf (PDF-dokument, 1.6 MB)

Dagordning årsstämma 2020.pdf (PDF-dokument, 547 kB)

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.PDF (PDF-dokument, 1.1 MB)

Utdelningsförslag och motiverat yttrande avseende föreslagen vinstutdelning.pdf (PDF-dokument, 527 kB)

Förslag till ändring av bolagsordningen.pdf (PDF-dokument, 230 kB)

Förslag till ny bolagsordning.pdf (PDF-dokument, 131 kB)

Markup på bolagsordningen.PDF (PDF-dokument, 111 kB)

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2020.pdf (PDF-dokument, 117 kB)

Valberedningens förslag till styrelse.PDF (PDF-dokument, 235 kB)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.pdf (PDF-dokument, 68 kB)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.pdf (PDF-dokument, 70 kB)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.pdf (PDF-dokument, 80 kB)

Motiverat yttrande avseende styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.pdf (PDF-dokument, 69 kB)

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare.pdf (PDF-dokument, 82 kB)