Årsstämma 2020

Castellums årsstämma hölls torsdagen den 19 mars 2020 kl 17:00 RunAn, Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Filmens innehåll i PDF-format (PDF-dokument, 8,7 MB)

Filmens innehåll i PDF-format (PDF-dokument, 8,7 MB)

Dokument

Protokoll från årsstämman 2020.PDF (PDF-dokument, 1,4 MB)

Kallelse till årsstämma 2020 i Castellum AB.pdf (PDF-dokument, 1,6 MB)

Dagordning årsstämma 2020.pdf (PDF-dokument, 547 kB)

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.PDF (PDF-dokument, 1,1 MB)

Utdelningsförslag och motiverat yttrande avseende föreslagen vinstutdelning.pdf (PDF-dokument, 527 kB)

Förslag till ändring av bolagsordningen.pdf (PDF-dokument, 230 kB)

Förslag till ny bolagsordning.pdf (PDF-dokument, 131 kB)

Markup på bolagsordningen.PDF (PDF-dokument, 111 kB)

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2020.pdf (PDF-dokument, 117 kB)

Valberedningens förslag till styrelse.PDF (PDF-dokument, 235 kB)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.pdf (PDF-dokument, 68 kB)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.pdf (PDF-dokument, 70 kB)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.pdf (PDF-dokument, 80 kB)

Motiverat yttrande avseende styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.pdf (PDF-dokument, 69 kB)

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare.pdf (PDF-dokument, 82 kB)