Revisor

Castellums revisor är Deloitte. Deloitte valdes av årsstämman för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Huvudansvarig revisor hos Deloitte är den auktoriserade revisorn Hans Warén.

Hans Warén (Deloitte)