Revisor

Castellums revisor är Deloitte. Deloitte valdes av årsstämman för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Huvudansvarig revisor hos Deloitte är den auktoriserade revisorn Harald Jagner.