Valberedning

Vid Castellum AB:s årsstämma den 25 mars 2021 beslutades att anta en instruktion för utseende av valberedningen att gälla tills vidare. Innebärande att valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av var och en av de fyra största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den femte största aktieägaren o.s.v.