Valberedning

Vid Castellum AB:s årsstämma den 25 mars beslutades att valberedningen inför årsstämman 2022 ska utgöras av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av var och en av de fyra största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2021. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den femte största aktieägaren o.s.v.

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av följande ledamöter:

  • Helen Fasth Gillstedt utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Patrik Essehorn, utsedd av Corem Property Group
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fonder
  • Mats Gustafsson, utsedd av Lannebo Fonder
  • Rutger Arnhult, styrelsens ordförande

Valberedningen representerar tillsammans ca 32 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2022 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande, revisorer samt ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen ska även föreslå principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 6 december 2021 via Castellum AB, Att: Rutger Arnhult, Box 2269, 403 14 Göteborg alternativt via e-mail till rutger.arnhult@castellum.se.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2022 och på bolagets webbplats. Årsstämman i Castellum AB kommer att hållas den 24 mars 2022.

Instruktion för utseende av valberedningen i Castellum (PDF-dokument, 93 kB)